palette
تحلیل و بررسی کتاب «بنية النص السردي من منظور النقد الإدبي»
احمد رضا صاعدی

چکیده

چکیده

در این نوشتار تلاش شده است تا با معرفی کتاب «بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي» و بررسی انتقادی ساختار و محتوای آن، جایگاه این اثر در میان پژوهش های صورت گرفته در زمینه ادبیات داستانی و نظریه های روایت، مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار داده شود. بر این اساس در گام نخست با بهره گیری از رویکردی علمی و کاملا منصفانه جایگاه این اثر در فضای علمی روایت شناسی، نوآوری و دستاوردهای آن بر صاحبان اندیشه مورد بررسی قرار گرفته و در گام بعدی با نگاهی عمیق و موشکافانه به محتوا و درونمایه این کتاب، کانونی ترین موضوعات، اهداف، پیش فرض ها و مبانی نظری همراه با دستاوردهای آن مورد تحلیل قرار گرفته است و پس از تبیین و تحلیل ساختاری و محتوایی این اثر تلاش شده است کتاب مورد بحث از دو منظر درون ساختاری و برون ساختاری در ترازوی ارزیابی و نقد علمی قرار گیرد.

واژگان کلیدی
کلمات کلیدی:روایت، حمید لحمدانی، بنية النص السردي، نقد کتاب، نقد ساختگرا.

منابع و مآخذ مقاله

-أبو هیف، عبدالله (2000). النقد الأدبي الجديد، اتحاد کتاب العرب، ط.1،دمشق.

-بن جمعة، بوشوشة (2012). النقد الروائي في المغرب العربي اشکالية المفاهيم وأجناسية الرواية، مؤسسة الانتشار العربی،د.ط، بیروت.

-ستولنیتز، چیرروم (2006). النقد الفني دراسة جمالية فلسفية، دار الوفاء لدنیاالطباعة والنشر، ط3،مصر.

-الخطيب، إبراهيم (1982). نظرية المنهج الشكلي، نصوص الشكلانيين الروس، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، ط1،مغرب.

-عیلان، عمر (2010). النقد العربي الجديد مقاربة في نقد النقد، منشورات الاختلاف،ط2، الجزائر.

-عزام، محمد(2003).تحلیل الخطاب في ضوء المناهج النقدية المعاصرة، اتحاد کتاب العرب، ط2، دمشق.

-لحمدانی، حمید (1991).بنية النص السردی من منظور النقد الادبی، المرکز الثقافی، ط1، بیروت.

-مرتاض، عبدالملک (1998). في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد، عالم المعرفة،ط1، الکويت.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.