palette
OJS Help

مجموعه فایل های راهنمای برنامه OJS طوری طراحی شده است که کاربران را در کل فرایند دریافت مقاله . ویرایش و چاپ آن راهنمایی می کند . همچنین شما در این فایل ها با افق کاری این سیستم و نحوه مدیریت آن آشنا می شوید . این فایل های راهنما همچنین دارای راهنمایی های ویژه برای کاربردهای خاص این برنامه می باشد . علاوه بر این فایل های راهنما در صفحه (درباره ما) شما قادر خواهید بود با مشاورین خبره تماس برقرار نمایید .

بدلیل اینکه در سیستم OJS همه چیز برای هر کاربر تعریف شده است لذا سمت کاربر مشخص کننده وظایف و حیطه اختیارات وی می باشد . بر همین مبنا میزان دسترسی کاربران مختلف در قسمت های مختلف نیز به مقالات متنوع است . در این سیستم یک کاربر می تواند بیش از یک سمت داشته باشد همچنین فایل های راهنما نیز فقط در قسمت مربوط به خودشان نمایش داده می شوند اگر چه امکان مشاهده آن ها در لیست کلی راهنمایی ها نیز وجود دارد .

جستجو در بالای سمت راست هر صفحه راهنما یک لینک ( جستجو ) وجود دارد . در اینجا با وارد کردن یک کلمه کلیدی شما سرفصل های راهنمای مربوط به آن را مشاهده خواهید کرد

فهرست مطالب کلیک کردن روی این لینک فهرست مطالب قسمت راهنما را نشان می دهد .

یک مرحله بالاتر کلیک کردن روی این لینک شما را در شاخه های مطالب راهنما یک شاخه عقب بر می گرداند .