اطلاعیه‌ها

شرط پذیرش مقاله

 

پژوهشنامه نقد ادب عربي تنها مقالاتي را كه از سوي اعضاي هيئت علمي يا با مشاركت دانشجويان مقطع دكتري تهيه و ارسال شود، ارزيابي مي­كند و از پذيرش مقالاتي كه با مشاركت دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد تهيه و ارسال شود، معذور است.

 
پست شد: 2015-06-29
 
1 - 1 (1)