عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 1, شماره 2: بهار و تابستان 1390 ابعاد هوش عاطفی در گفتمان قهرمان مقامات همدانی چکیده   PDF
علیرضا محمد‌رضایی, عیسی متقی زاده, دانش محمدی
 
دوره 3, شماره 1: پاييز و زمستان 1391 ارزیابی ویژگی تنوع واژگان در سبک بررسی تطبیقی نمونه هایی از آثار «طه حسین، میخائیل نعیمه و جبران خلیل جبران» چکیده   PDF
حامد صدقی, قدر یزدی
 
دوره 2, شماره 1: پاييز و زمستان 1390 از قهرمان تا پهلوان(بررسی سیر تطوّر معنایی واژة قهرمان) چکیده   PDF
سیّد محمّدرضا ابن‌الرسول, بتول حیدری
 
دوره 6, شماره 1: پاییز و زمستان 1394 استعمار و شیوههاي مبارزه شعري علیه آن در عصر نهضت عرب چکیده   PDF
احمد خاتمی, کاظم دزفولیان, فرهاد شاکری
 
دوره 6, شماره 1: پاییز و زمستان 1394 اصالت ایرانی برخی از حکمتهاي اخلاقی گمنام در کتاب العقد الفرید چکیده   PDF
محمد رضا عزیزی, مریم گریوانی, عبدالرحیم حقدادی
 
دوره 5, شماره 2: بهار و تابستان 1394 التفاعل التاريخي و الجمالي في الشعر الجزائري المعاصر قراءة في شعر الثورة عند عزالدين الميهوبي چکیده   PDF
رشید شعلال
 
دوره 5, شماره 1: پاییز و زمستان 1393 التوظيف الفني في سيميائية الألوان عند ابن الرومي چکیده   PDF
محمّد خاقانی أصفهانی, داود نجاتی
 
دوره 5, شماره 1: پاییز و زمستان 1393 السیرۀ الذاتیۀ و ملامحها فی الأدب الفارسی المعاصر چکیده   PDF
سیدابراهیم آرمن, صابر مختاری صومعه علیایی
 
دوره 5, شماره 2: بهار و تابستان 1394 المشهد الشعري المعاصر في الجزائر: القصيدة الحداثية و بنية التحول چکیده   PDF
طارق ثابت
 
دوره 5, شماره 1: پاییز و زمستان 1393 المقارنة بين الشاهنامة للفردوسي و تاريخ غرر اخبار ملوک الفرس و سيرهم للثعالبي المرغني چکیده   PDF
سيد محمد حسيني, نجم الدين ارازی
 
دوره 4, شماره 1: `پاييز و زمستان 1392 بارقه‌های بیداری اسلامی در چکامه‌های یحیی سماوی چکیده   PDF
صلاح‌الدين عبدی, مدينه کريمی
 
دوره 6, شماره 1: پاییز و زمستان 1394 بازتاب شخصیت حضرت عباس(ع) در ادبیات معاصر عربی و فارسی (با تکیه بر اشعار برجسته شاعران سده اخیر) چکیده   PDF
عبدعلی فیض الله زاده, بهزاد حشمتی
 
دوره 4, شماره 2: بهار و تابستان 1393 بازخواني قاعدة بلاغي «تقديم ما حقّه التأخير يفيد الحصر» چکیده   PDF
نصرالله شاملی, مرضیه قربان خانی
 
دوره 4, شماره 2: بهار و تابستان 1393 بازخوانی انتقادی استشهاد به شعر در نحو عربی چکیده   PDF
زین العابدین فرامرزی
 
دوره 1, شماره 1: پاييز و زمستان 1389 بررسي تطور ساختاري دو قصيدة جاهلي و اسلامي از حسان بن ثابت با نظر به مكتب ساختارگرايي چکیده   PDF
غلامعباس رضايي, ابوبكر محمودي
 
دوره 2, شماره 2: بهار و تابستان 1391 بررسي حرکت‌هاي داستاني در هزار و يک شب با تکيه بر الگوي ريخت‌شناسي « ولاديمير پراپ» چکیده   PDF
جواد اصغری, زینب قاسمی اصل
 
دوره 4, شماره 2: بهار و تابستان 1393 بررسي زيبايي‌شناسي قصيدۀ «العام السادس عشر» أحمد عبد المعطي حجازي از منظر نقد فرماليستي چکیده   PDF
حسین ابویسانی, سجاد اسماعیلی
 
دوره 1, شماره 2: بهار و تابستان 1390 بررسي و نقد ترجمه عربي داستان‌هاي كوتاه جلال آل‌احمد( نمونۀ موردي«پستچي» و «گلدان چيني») چکیده   PDF
حجت رسولي, عليرضا رسو‌ل‌پور
 
دوره 1, شماره 1: پاييز و زمستان 1389 بررسي و نقد ساختار و محتواي شعر سپيد عربي چکیده   PDF
عبدالعلي فيض الله زاده, علي عدالتي نسب
 
دوره 6, شماره 2: بهار و تابستان 1395 بررسی و نقد کتاب البلاغة و تحلیل الخطاب چکیده   PDF
محمد خاقانی اصفهانی
 
دوره 6, شماره 2: بهار و تابستان 1395 بررسی انتقادی کتاب اسالیب المعاني في القرآن الکریم چکیده
علی پیرانی شال
 
دوره 6, شماره 2: بهار و تابستان 1395 بررسی تحليلی - انتقادی مقاله های سبکشناسی(الأسلوبية) مطالعه ی موردی مقاله های علمی پژوهی سالهای 1393-1389 چکیده   PDF
حسین کیانی, یوسف نظری
 
دوره 2, شماره 2: بهار و تابستان 1391 بررسی تحليلی و توصيفی آراء نقدی «عبدالرّحمن شکری» چکیده   PDF
علي‌اكبر نورسيده
 
دوره 2, شماره 2: بهار و تابستان 1391 بررسی تطبیقی جایگاه طبیعت در اشعار «منوچهری دامغانی» و «ابن رومی» چکیده   PDF
عبدالعلی فیض الله زاده, ابو الفضل رضایی, شیرزاد زندکریمی
 
دوره 3, شماره 2: بهار و تابستان 1392 بررسی تطبیقی داستان‌های کوتاه منفلوطی و جمال‌زاده چکیده   PDF
حجت رسولی, پريسا بختیاری
 
1 - 25 (97) 1 2 3 4 > >>