عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 3, شماره 2: بهار و تابستان 1392 بررسی سبک سوررئالیسم در دیوان عبدالله البردونی چکیده   PDF
ابوالحسن امین‌مقدسی, اویس محمدی
 
دوره 3, شماره 1: پاييز و زمستان 1391 بررسی معنا شناختی قصیده «ابن رومی» در رثای فرزندش چکیده   PDF
کبری روشنفکر, دانش محمدی
 
دوره 5, شماره 2: بهار و تابستان 1394 بررسی نشانه‌شناختی قصیدۀ مازال یکبر أوراس بذاکرتي سرودۀ عبدالله حمادي چکیده   PDF
حجت رسولی, شلیر احمدی
 
دوره 6, شماره 1: پاییز و زمستان 1394 بررسی و تحلیل اشعار تعلیمی سلیمان العیسی در حوزه ادبیات کودك چکیده   PDF
مهین حاجی زاده, مایه گوزل بهمن, محدثه ابهن
 
دوره 6, شماره 2: بهار و تابستان 1395 بررسی و نقد كتاب أسلوب علي‌بن أبي طالب عليه السلام في خطبه الحربية چکیده   PDF (English)
سمیه حسنعلیان
 
دوره 2, شماره 2: بهار و تابستان 1391 بررسی و نقد مضمون در تصويرهای شعری ابو القاسم شابي چکیده   PDF
نرگس انصاري
 
دوره 5, شماره 1: پاییز و زمستان 1393 تجليات المقاومة الفلسطينية في شعر فاروق جویدة چکیده   PDF
زهره ناعمي, سعید زرمحمدي
 
دوره 2, شماره 2: بهار و تابستان 1391 تحليل رمان "زينب" بر اساس نقد فمينيستي چکیده   PDF
حسين ابويساني, فاطمه كاري
 
دوره 3, شماره 1: پاييز و زمستان 1391 تحليل نشانه‌شناسی عناوين و نام شخصيت های د استانی سفرنامه ابن فطوّمه چکیده   PDF
فرامرز ميرزايی, طيبه اميريان
 
دوره 6, شماره 1: پاییز و زمستان 1394 تحليل و بررسی خطبۀ «اشباح» از منظر نقد فرمالیستی چکیده   PDF
سید رضا میر احمدی, علی نجفی ایوکی, نیلوفر زریوند
 
دوره 4, شماره 2: بهار و تابستان 1393 تحليل و بررسی سوره «ضحی» با تکيه بر نقد فرماليسم چکیده   PDF
محمد خاقانی, محسن غلامحسین کهوری
 
دوره 4, شماره 1: `پاييز و زمستان 1392 تحلیل انتقادی الهیروغلیفیه و القرآن الکریم، نوشتة سعد عبدالمطلب عدل چکیده   PDF
محمد موسوی بفرویی, زهرا عباسی
 
دوره 6, شماره 2: بهار و تابستان 1395 تحلیل انتقادی کتاب « المذاهب الأدبية و النقدية عند العرب و الغربيين » چکیده   PDF
صلاح الدین عبدی
 
دوره 2, شماره 2: بهار و تابستان 1391 تحلیل جامعه‌شناختی رمان «زقاق المدق» از نجیب محفوظ چکیده   PDF
حسن عبداللهي, اميد ايزانلو
 
دوره 5, شماره 2: بهار و تابستان 1394 تحلیل سبک شناختی آثار داستانی احلام مستغانمی با تکیه بر رمان (ذاکرة الجسد) چکیده   PDF
علی عدالتی نسب, موسی بیات
 
دوره 2, شماره 2: بهار و تابستان 1391 تحلیل شخصيّت زن در دو رمان سنگ صبور و میرامار با تکیه بر شخصيّت «گوهر و زهره» چکیده   PDF
فرهاد رجبي, خسرو موسويان نژاد
 
دوره 3, شماره 1: پاييز و زمستان 1391 تحلیل محتوایی و ساختاری قصیده‌ی «مشعل الثورتین» از «جوزف الهاشم» چکیده   PDF
تورج زینی وند
 
دوره 6, شماره 2: بهار و تابستان 1395 تحلیل و بررسی کتاب «بنية النص السردي من منظور النقد الإدبي» چکیده   PDF
احمد رضا صاعدی
 
دوره 1, شماره 2: بهار و تابستان 1390 تحلیل و نقد نمادپردازی دینی در دیوان امل دنقل چکیده   PDF
صادق فتحی دهکردی, ژیلا قوامی
 
دوره 6, شماره 1: پاییز و زمستان 1394 تحلیل کهن الگوهاي" نقاب" و" سایه" در لافتات 1 احمد مطر چکیده   PDF
حمید رضا مشایخی, زهرا شجری قاسم خیلی
 
دوره 6, شماره 1: پاییز و زمستان 1394 تحلیل گفتمان انتقادي خطبۀ زیاد بن أبیه معروف به الخطبة البتراء با استفاده از الگوي فرکلاف چکیده   PDF
احمد پاشازانوس, روح الله جعفری
 
دوره 6, شماره 2: بهار و تابستان 1395 تصوير کتاب البيان في مرآة الأدب العربي والفارسي در آينۀ نقد چکیده   PDF
وصال میمندی, سارا زريّه
 
دوره 4, شماره 1: `پاييز و زمستان 1392 تصویر غزل در دیوان ابوفراس حمدانی چکیده   PDF
علي‌اكبر ملايي
 
دوره 2, شماره 1: پاييز و زمستان 1390 تصویرپردازی هنری در قرآن با تکیه بر تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه چکیده   PDF
غلامعبّاس رضایی, سیّد پیمان حسینی
 
دوره 2, شماره 1: پاييز و زمستان 1390 تطبیق شیوه‌های نقد ادبی بر آراء نقدی «ابراهیم عبدالقادر المازنی» چکیده   PDF
ابوالفضل تقی‌پور, صبری جلیلیان, افسانه قاسم‌پور
 
26 - 50 (97) << < 1 2 3 4 > >>