عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 6, شماره 1: پاییز و زمستان 1394 تعلق عام و تعلق خاص در متعديسازي فعل چکیده   PDF
احسان اسماعیلی طاهری
 
دوره 3, شماره 1: پاييز و زمستان 1391 تناص قرآنی در شعر «حسان بن ثابت أنصاری» چکیده   PDF
حجت رسولی, محمد ظهيری, مصطفی زرگانی
 
دوره 1, شماره 1: پاييز و زمستان 1389 جلوه‌هاي پايداري در برخي آثار سحر خليفه چکیده   PDF
صلاح‌الدين عبدي, نسرين عباسي
 
دوره 5, شماره 2: بهار و تابستان 1394 جلوه‌های پایداری در اشعار محمد العید چکیده   PDF
طیبه سیفی, اعظم شمس الدینی
 
دوره 5, شماره 1: پاییز و زمستان 1393 جمالية السيميائية في قصيدة "بانت سعاد" (دراسة تحليلیة و دلالية) چکیده   PDF
جهانگیر امیری, مهدی پورآذر, نورالدین پروین
 
دوره 1, شماره 2: بهار و تابستان 1390 خوانش رنگ در مجموعه اشعار عمر ابوريشه چکیده   PDF
کبري خسروي, نرگس انصاري
 
دوره 3, شماره 2: بهار و تابستان 1392 داستان مینی‌مال و حکایت‌های طوق الحمامه چکیده   PDF
مجید صالح‌بک, سمیه‌السادات طباطبایی
 
دوره 5, شماره 1: پاییز و زمستان 1393 دراسۀ الخصائص الفنیۀ فی قصص الاطفال چکیده   PDF
حجت رسولی, سیدعلی مفتخرزاده
 
دوره 1, شماره 2: بهار و تابستان 1390 دلالت‌های معنایی «قَرْن» در زبان عربی و عبری و ارتباط آن با «ذوالقرنین» در قرآن کریم و کتاب مقدّس چکیده   PDF
علی اصغر قهرمانی مقبل
 
دوره 6, شماره 1: پاییز و زمستان 1394 رئالیسم جادویی در رمان عالم بلا خرائط اثر عبد الرحمن منیف و جبرا ابراهیم جبرا چکیده   PDF
حسن گودرزی لمراسکی, آسیه شراهی
 
دوره 4, شماره 2: بهار و تابستان 1393 رئالیسم جادویی و مؤلفه‌های آن در بررسی داستان لیالي ألف ليلة نجیب محفوظ چکیده   PDF
رضا ناظمیان, علی گنجیان, یسرا شادمان
 
دوره 5, شماره 2: بهار و تابستان 1394 رمان پسااستعماری الجزایر و ویژگی‌های محتوایی و زبانی آن چکیده   PDF
فرامرز میرزایی, طیبه امیریان
 
دوره 1, شماره 1: پاييز و زمستان 1389 روابط بينامتني نهج‌البلاغه با آثار امين‌الريحاني چکیده   PDF
ابوالحسن امين مقدسي, حسن خلف, سعدالله همايوني حسن
 
دوره 1, شماره 1: پاييز و زمستان 1389 زيبايي‌شناسي رنگ آبيدر اشعار عبدالوهاب البياتي چکیده   PDF
طيبه طيبه سيفي
 
دوره 3, شماره 1: پاييز و زمستان 1391 سبک شناسی مقامات حریری (مطالعه موردی: مقامه سمرقندیه) چکیده   PDF
مهين حاجي زاده, كاوه خضري
 
دوره 4, شماره 2: بهار و تابستان 1393 سبک‌شناسی نحوی نامۀ سی و یکم نهج‌البلاغه چکیده   PDF
مرتضی قائمی, زهرا علی کرمی
 
دوره 5, شماره 2: بهار و تابستان 1394 سرود ملی الجزایر در آیینۀ نقد فرمالیستی چکیده   PDF
حسین ابویسانی, الياس مخمي, سالم گلستانه
 
دوره 4, شماره 1: `پاييز و زمستان 1392 شخصيت‌‌پردازي در رمان اُمّ سعد غسان کنفاني و تأثير آن در بيان درون‌ماية داستان چکیده   PDF
ليلا جمشيدي, سيد فضل‌الله ميرقادري
 
دوره 4, شماره 2: بهار و تابستان 1393 شخصیّت انسان متدین در رمان‌های اجتماعی عبدالحمید جودة السحار چکیده   PDF
علی صابری, مصطفی یگانی
 
دوره 5, شماره 2: بهار و تابستان 1394 شهید و شهادت در شعر محمد العید آل خلیفه چکیده   PDF
ابوالفضل رضایی, زهرا تیموری شاد
 
دوره 5, شماره 2: بهار و تابستان 1394 قالب، زبان و مضمون شعری در ادبیات کودک کشور ایران و الجزایر چکیده   PDF
مریم جلالی
 
دوره 1, شماره 1: پاييز و زمستان 1389 مباني زيبايي‌شناسي متن در زبان عربي چکیده   PDF
حميدرضا ميرحاجي
 
دوره 5, شماره 1: پاییز و زمستان 1393 مظاهر الرمز التراثي في شعر سميح القاسم چکیده   PDF
سید محمدرضا خضري, منال فلاح
 
دوره 1, شماره 2: بهار و تابستان 1390 معناآفرینی در شعر با استفاده از هنجارگریزی‌های زبـانی (بررسی موردی: عزالدّین مناصره، شاعر معاصر فلسطینی) چکیده   PDF
علی سلیمی, رضا كياني
 
دوره 4, شماره 1: `پاييز و زمستان 1392 معناشناسی واژة «ولی» در قرآن کريم چکیده   PDF
علی اکبر نورسيده, عبد علی فيض‌الله‌زاده, جواد ماستری فراهاني
 
51 - 75 (97) << < 1 2 3 4 > >>