نویسنده = ���������� ������
خوانش رنگ در مجموعه اشعار عمر ابوریشه

دوره 1، شماره 2، اسفند 1390

کبری خسروی؛ نرگس انصاری


بررسی و نقد ساختار و محتوای شعر سپید عربی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1389

عبدالعلی فیض الله زاده؛ علی عدالتی نسب


جلوه‌های پایداری در برخی آثار سحر خلیفه

دوره 1، شماره 1، اسفند 1389

صلاح‌الدین عبدی؛ نسرین عباسی


روابط بینامتنی نهج‌البلاغه با آثار امین‌الریحانی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1389

ابوالحسن امین مقدسی؛ حسن خلف؛ سعدالله همایونی حسن