نویسنده = �������� ���������� ��������
تحلیل نحوه بازنمایی کلیشه‌های جنسیتی در داستان "زوجة أحمد" اثر احسان عبدالقدوس

دوره 2، شماره 17، فروردین 1397، صفحه 57-96

مهین حاجی‌زاده؛ آرزو شیدایی؛ صدیقه حسینی


بررسی و تحلیل اشعار تعلیمی سلیمان العیسی در حوزه ادبیات کودک

دوره 6، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 67-91

مهین حاجی زاده؛ مایه گوزل بهمن؛ محدثه ابهن