نویسنده = ���������� ���������� ����������
نقد و بررسی کتاب البلاغة والتطبیق (مؤلفان: احمد مطلوب، کامل حسن البصیر)

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 11-36

سیدمحمدرضا ابن‌الرسول؛ مرضیه قربانخانی


بازخوانی قاعدة بلاغی «تقدیم ما حقّه التأخیر یفید الحصر»

دوره 4، شماره 2، بهمن 1393

نصرالله شاملی؛ مرضیه قربان خانی