نویسنده = روح الله صیادی نژاد
تعداد مقالات: 2
1. نقد جامعه شناختی سروده وصف گرگِ بحتری بر اساس دیدگاه هیپولیت تن

دوره 9، شماره 19، پاییز و زمستان 1399، صفحه 213-236

روح الله صیادی نژاد؛ بحر علی رضایی


2. بررسی منظورشناسانۀ برهان‌های بلاغی در گفتمان پیامبر

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 149-182

روح الله صیادی نژاد