نویسنده = ���� ���������� ���� ���� ����������
خوانش پسااستعماری تجربه‌ی مهاجرت در رمان «أصابع لولیتا» اثر واسینی الاعرج از دیدگاه هومی بابا

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 171-198

سید حسن فاتحی؛ فرامرز میرزائی؛ بی بی راحیل سن سبلی