نویسنده = ������������ ��������������
آواشناسی صوتی فواصل دعای عرفه

دوره 2، شماره 17، فروردین 1397، صفحه 123-162

نصرالله شاملی؛ سمیه خداوردی