نویسنده = ���������� ���������������� ��������������
هنجارگریزی و برجسته سازی در سوره طه از دیدگاه لیچ

دوره 9، شماره 19، دی 1398، صفحه 151-178

ابراهیم اناری بزچلوئی؛ احسان رسولی؛ سید ابوالفضل سجادی؛ احمد امیدعلی