کلیدواژه‌ها = معناشناسی
معناشناسی واژة «ولی» در قرآن کریم

دوره 4، شماره 1، شهریور 1392

علی اکبر نورسیده؛ عبد علی فیض‌الله‌زاده؛ جواد ماستری فراهانی