کلیدواژه‌ها = : نقد جامعه شناختی
تعداد مقالات: 1
1. نقد جامعه شناختی سروده وصف گرگِ بحتری بر اساس دیدگاه هیپولیت تن

دوره 9، شماره 19، پاییز و زمستان 1399، صفحه 213-236

روح الله صیادی نژاد؛ بحر علی رضایی