ا

 • احمدی، ارسلان نقد سرمایه و ضد سرمایة اجتماعی در شعر داروگ و آی آدم‌ها از نیما و سرود باران از بدر شاکر سیاب [دوره 1، شماره 2، 1390]

 • امین مقدسی، ابوالحسن روابط بینامتنی نهج‌البلاغه با آثار امین‌الریحانی [دوره 1، شماره 1، 1389]

 • انصاری، نرگس خوانش رنگ در مجموعه اشعار عمر ابوریشه [دوره 1، شماره 2، 1390]

ح

خ

 • خسروی، کبری خوانش رنگ در مجموعه اشعار عمر ابوریشه [دوره 1، شماره 2، 1390]

 • خلف، حسن روابط بینامتنی نهج‌البلاغه با آثار امین‌الریحانی [دوره 1، شماره 1، 1389]

ر

 • رسولی، حجت بررسی و نقد ترجمه عربی داستان‌های کوتاه جلال آل‌احمد( نمونۀ موردی«پستچی» و «گلدان چینی») [دوره 1، شماره 2، 1390]

 • رسو‌ل‌پور، علیرضا بررسی و نقد ترجمه عربی داستان‌های کوتاه جلال آل‌احمد( نمونۀ موردی«پستچی» و «گلدان چینی») [دوره 1، شماره 2، 1390]

 • رضایی، غلامعباس بررسی تطور ساختاری دو قصیدة جاهلی و اسلامی از حسان بن ثابت با نظر به مکتب ساختارگرایی [دوره 1، شماره 1، 1389]

س

 • سبزیان‌پور، وحید منابع عربی در تبیین فرهنگ و ادب فارسی [دوره 1، شماره 1، 1389]

 • سلیمی، علی معناآفرینی در شعر با استفاده از هنجارگریزی‌های زبـانی (بررسی موردی: عزالدّین مناصره، شاعر معاصر فلسطینی) [دوره 1، شماره 2، 1390]

ط

 • طیبه سیفی، طیبه زیبایی‌شناسی رنگ آبیدر اشعار عبدالوهاب البیاتی [دوره 1، شماره 1، 1389]

ع

ف

ق

 • قهرمانی مقبل، علی اصغر دلالت‌های معنایی «قَرْن» در زبان عربی و عبری و ارتباط آن با «ذوالقرنین» در قرآن کریم و کتاب مقدّس [دوره 1، شماره 2، 1390]

 • قوامی، ژیلا تحلیل و نقد نمادپردازی دینی در دیوان امل دنقل [دوره 1، شماره 2، 1390]

ک

 • کیانی، رضا معناآفرینی در شعر با استفاده از هنجارگریزی‌های زبـانی (بررسی موردی: عزالدّین مناصره، شاعر معاصر فلسطینی) [دوره 1، شماره 2، 1390]

م

 • متقی زاده، عیسی ابعاد هوش عاطفی در گفتمان قهرمان مقامات همدانی [دوره 1، شماره 2، 1390]

 • محمدی، دانش ابعاد هوش عاطفی در گفتمان قهرمان مقامات همدانی [دوره 1، شماره 2، 1390]

 • محمد‌رضایی، علیرضا ابعاد هوش عاطفی در گفتمان قهرمان مقامات همدانی [دوره 1، شماره 2، 1390]

 • محمودی، ابوبکر بررسی تطور ساختاری دو قصیدة جاهلی و اسلامی از حسان بن ثابت با نظر به مکتب ساختارگرایی [دوره 1، شماره 1، 1389]

 • میرحاجی، حمیدرضا مبانی زیبایی‌شناسی متن در زبان عربی [دوره 1، شماره 1، 1389]

 • مشایخی، حمیدرضا نقد سرمایه و ضد سرمایة اجتماعی در شعر داروگ و آی آدم‌ها از نیما و سرود باران از بدر شاکر سیاب [دوره 1، شماره 2، 1390]

ه