آ

 • آذر شب، محمد علی بررسی محتوایی مولدیه های ابن زمرک اندلسی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 7-36]

ا

 • ابویسانی، حسین ناسازواری تصویری در شعر سیاسی و اجتماعی بدرشاکر سیاب [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 7-49]

 • اشکوری، سید عدنان بررسی ابعاد بحران هویت دراشعار «عدنان الصائغ» [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 105-130]

 • اشکوری، عدنان ناسازواری تصویری در شعر سیاسی و اجتماعی بدرشاکر سیاب [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 7-49]

ب

 • باقرپور ولاشانی، بتول بررسی درون مایه های اجتماعی رمان ساقه ی بامبو اثر نویسنده کویتی سعود السنعوسی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 37-67]

 • بهروزی، مجتبی ناسازواری تصویری در شعر سیاسی و اجتماعی بدرشاکر سیاب [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 7-49]

ت

ج

 • جیگاره، مینا بررسی و تحلیل سوره انفطار با تکیه بر نظریه ساختارگرایی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 50-74]

 • جلیلیان، صبری بررسی ابعاد بحران هویت دراشعار «عدنان الصائغ» [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 105-130]

ح

 • حسینی، صدیقه مرثیه‌ی ابوالبقاء الرُّندی در آیینه‌ی نقد رتوریک [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 123-152]

خ

 • خزعلی، انسیه بررسی درون مایه های اجتماعی رمان ساقه ی بامبو اثر نویسنده کویتی سعود السنعوسی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 37-67]

 • خلیفه شوشتری، محمد ابراهیم تاثیر پذیری مضمونی رائیه ابن عرندس از قرآن با تکیه بر نظریه بینامتنی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 68-96]

د

 • دادخواه طهرانی، حسن مناسبات و کارکردهای قدرت در رمان «اجنحة الفراشة» از محمد سلماوی (بر اساس الگوی کنشی گرماس و نظریه گفتمان میشل فوکو) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 131-170]

 • دزفولی، محمد بررسی محتوایی مولدیه های ابن زمرک اندلسی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 7-36]

ر

 • رحیمی، صغری بررسی روابط بینامتنیت اسطوره‌ای در اشعار جبرا ابراهیم جبرا (با تکیه بر اسطورۀ تموز) [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 183-212]

س

 • سیاحی، صادق مناسبات و کارکردهای قدرت در رمان «اجنحة الفراشة» از محمد سلماوی (بر اساس الگوی کنشی گرماس و نظریه گفتمان میشل فوکو) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 131-170]

 • سلیمی، علی شخصی‌سازی زبان و روند عدول از خودکاری آن در شعر سعدی یوسف [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 153-182]

 • سن سبلی، بی بی راحیل خوانش پسااستعماری تجربه‌ی مهاجرت در رمان «أصابع لولیتا» اثر واسینی الاعرج از دیدگاه هومی بابا [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 171-198]

ش

 • شیخ الرئیس، علی تاثیر پذیری مضمونی رائیه ابن عرندس از قرآن با تکیه بر نظریه بینامتنی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 68-96]

ص

 • صابری، علی فرانقد ادبی در آثار سیدمرتضی(ره) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 75-104]

 • صادقی، زهرا بررسی و تحلیل سوره انفطار با تکیه بر نظریه ساختارگرایی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 50-74]

 • صدقی، حامد بررسی ابعاد بحران هویت دراشعار «عدنان الصائغ» [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 105-130]

 • صفایی سنگری، علی واکاوی الگوهای ساختار رواییِ مقامات حریری براساس نظریۀ تزوتان تودوروف [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 97-122]

ط

ع

 • عچرش، خیریه مناسبات و کارکردهای قدرت در رمان «اجنحة الفراشة» از محمد سلماوی (بر اساس الگوی کنشی گرماس و نظریه گفتمان میشل فوکو) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 131-170]

 • عدالتی نسب، علی مناسبات و کارکردهای قدرت در رمان «اجنحة الفراشة» از محمد سلماوی (بر اساس الگوی کنشی گرماس و نظریه گفتمان میشل فوکو) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 131-170]

ف

 • فاتحی، سید حسن خوانش پسااستعماری تجربه‌ی مهاجرت در رمان «أصابع لولیتا» اثر واسینی الاعرج از دیدگاه هومی بابا [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 171-198]

 • فلاحتی، صغرا بررسی ابعاد بحران هویت دراشعار «عدنان الصائغ» [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 105-130]

ق

 • قاسم پور، افسانه بررسی محتوایی مولدیه های ابن زمرک اندلسی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 7-36]

 • قهرمانی، علی مرثیه‌ی ابوالبقاء الرُّندی در آیینه‌ی نقد رتوریک [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 123-152]

ک

 • کیانی، رضا شخصی‌سازی زبان و روند عدول از خودکاری آن در شعر سعدی یوسف [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 153-182]

م

 • میرزائی، فرامرز خوانش پسااستعماری تجربه‌ی مهاجرت در رمان «أصابع لولیتا» اثر واسینی الاعرج از دیدگاه هومی بابا [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 171-198]

 • ملا ابراهیمی، عزت بررسی روابط بینامتنیت اسطوره‌ای در اشعار جبرا ابراهیم جبرا (با تکیه بر اسطورۀ تموز) [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 183-212]

 • مهدوی آرا، مصطفی پژوهشی در شعر انقلاب یمن (ما بین سال‌های 1340 تا 1360میلادی) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 199-242]

ن

 • ناظمیان، هومن ناسازواری تصویری در شعر سیاسی و اجتماعی بدرشاکر سیاب [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 7-49]

 • نعمتی، فاروق شخصی‌سازی زبان و روند عدول از خودکاری آن در شعر سعدی یوسف [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 153-182]