پژوهشنامه نقد ادب عربی

دوفصلنامه پژوهشنامه نقد ادب عربی

آغاز انتشار: سال  1389/

پژوهشنامه نقد ادب عربی با رویکردی انتقادی، به منظور نقد و تحلیل ادبیات به معنای عام آن، به طرح مسائل و موضوعات مختلف حوزه زبان و ادبیات عربی می‏ پردازد. انتشار مقالاتی که رویکردی تحلیلی به ابعاد مختلف زبان و ادبیات عربی دارند و از روشمندی علمی و نوآوری برخوردارند، در حیطه کار این مجله می‏ باشد.

نمایه شده در پایگاه داده: Google Scholar و ISC


تصویر صفحه خانگی مجله

اطلاعیه‌ها

 

شرط پذیرش مقاله

 

پژوهشنامه نقد ادب عربي تنها مقالاتي را كه از سوي اعضاي هيئت علمي يا با مشاركت دانشجويان مقطع دكتري تهيه و ارسال شود، ارزيابي مي­كند و از پذيرش مقالاتي كه با مشاركت دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد تهيه و ارسال شود، معذور است.

 
پست شد: 2015-06-29
 
اطلاعیه‌های بیشتر