نمایه نویسندگان

ا

 • امیریان، طیبه تحلیل نشانه‌شناسی عناوین و نام شخصیت های د استانی سفرنامه ابن فطوّمه [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • امین‌مقدسی، ابوالحسن بررسی سبک سوررئالیسم در دیوان عبدالله البردونی [دوره 3، شماره 2، 1392]

ب

 • بختیاری، پریسا بررسی تطبیقی داستان‌های کوتاه منفلوطی و جمال‌زاده [دوره 3، شماره 2، 1392]
 • برزین، سمیه نقش اجتماعی و انقلابی زن در داستان‌های غسان کنفانی و سحر خلیفه [دوره 3، شماره 2، 1392]

پ

ح

 • حاجی زاده، مهین سبک شناسی مقامات حریری (مطالعه موردی: مقامه سمرقندیه) [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • حسام‌پور، سعید نظریه‌ی خواننده‌ی نهفته در ادبیات کودک مطالعه موردی آثار «لینا کیلانی» [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • حسین‌پناهی، گُلاله نوستالژی در شعر سمیح القاسم [دوره 3، شماره 2، 1392]

خ

 • خرّمی، رقیه واکاوی اشعار انقلابی در دیوان فدوی طوقان و طاهره صفارزاده [دوره 3، شماره 2، 1392]
 • خضری، کاوه سبک شناسی مقامات حریری (مطالعه موردی: مقامه سمرقندیه) [دوره 3، شماره 1، 1391]

ر

 • رسولی، حجت تناص قرآنی در شعر «حسان بن ثابت أنصاری» [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • رسولی، حجت بررسی تطبیقی داستان‌های کوتاه منفلوطی و جمال‌زاده [دوره 3، شماره 2، 1392]
 • رضایی، ابوالفضل واکاوی اشعار انقلابی در دیوان فدوی طوقان و طاهره صفارزاده [دوره 3، شماره 2، 1392]
 • رضایی، صدیقه نگاهی تازه به داستان قدیمی سعدی و متنبی [دوره 3، شماره 2، 1392]
 • رضایی هفتادر، غلامعباس نقش اجتماعی و انقلابی زن در داستان‌های غسان کنفانی و سحر خلیفه [دوره 3، شماره 2، 1392]
 • روشنفکر، کبری بررسی معنا شناختی قصیده «ابن رومی» در رثای فرزندش [دوره 3، شماره 1، 1391]

ز

 • زرگانی، مصطفی تناص قرآنی در شعر «حسان بن ثابت أنصاری» [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • زینی وند، تورج تحلیل محتوایی و ساختاری قصیده‌ی «مشعل الثورتین» از «جوزف الهاشم» [دوره 3، شماره 1، 1391]

س

ص

 • صالح‌بک، مجید داستان مینی‌مال و حکایت‌های طوق الحمامه [دوره 3، شماره 2، 1392]
 • صدقی، حامد ارزیابی ویژگی تنوع واژگان در سبک بررسی تطبیقی نمونه هایی از آثار «طه حسین، میخائیل نعیمه و جبران خلیل جبران» [دوره 3، شماره 1، 1391]

ط

ظ

 • ظهیری، محمد تناص قرآنی در شعر «حسان بن ثابت أنصاری» [دوره 3، شماره 1، 1391]

ع

 • عطااللهی، محدثه واکاوی اشعار انقلابی در دیوان فدوی طوقان و طاهره صفارزاده [دوره 3، شماره 2، 1392]

ک

 • کیانی، حسین نظریه‌ی خواننده‌ی نهفته در ادبیات کودک مطالعه موردی آثار «لینا کیلانی» [دوره 3، شماره 1، 1391]

م

 • محمدی، اویس بررسی سبک سوررئالیسم در دیوان عبدالله البردونی [دوره 3، شماره 2، 1392]
 • محمدی، دانش بررسی معنا شناختی قصیده «ابن رومی» در رثای فرزندش [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • میرزایی، فرامرز تحلیل نشانه‌شناسی عناوین و نام شخصیت های د استانی سفرنامه ابن فطوّمه [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • میرقادری، بشری سادات نظریه‌ی خواننده‌ی نهفته در ادبیات کودک مطالعه موردی آثار «لینا کیلانی» [دوره 3، شماره 1، 1391]

ی

 • یزدی، قدر ارزیابی ویژگی تنوع واژگان در سبک بررسی تطبیقی نمونه هایی از آثار «طه حسین، میخائیل نعیمه و جبران خلیل جبران» [دوره 3، شماره 1، 1391]