آواشناسی صوتی فواصل دعای عرفه

Document Type : علمی - پژوهشی

Authors

1 عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

2 kashan

Abstract

اهمیت علم آوا شناسی در بررسی تغییرات معنایی جمله و آهنگ های نحوی کلام است که در همین راستا با تکرار صامت ها و مصوت ها تحت عنوان هماهنگی آوایی، به بررسی زیبایی شناسی صوت و معنا در کلام می پردازد و قدرت القایی معانی خاص را پیدا میکند
پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی ، ما را به این دریافت رسانید که توازن و هماهنگی حاصل از تغییرات نحوی در فواصل مختلف دعا، از جمله تقدیم و تأخیر، تقدیم متعلق بر مسند و... چینش صحیح فواصل، منجر به رابطۀ علی و معلولی گشته و حس وحدت و یگانگی موسیقایی کلام را تقویت نموده است؛ همچنین مناسبت فواصل در صنایع بلاغی دعا، نوعی تلازم علی و معلولی در کلام ایجاد کرده که بر حسب ترتیب الفاظ و معانی مرتب بر آن، بر زبان امام (ع) جاری گشته است.

Keywords


 1. منابع و مصادر:
 2. ابن جنی، ابو الفتح عثمان بن جنی الموصلی، (1945 م) « سر الصناعة الاعراب»، تحقیق: مصطفی السقا و جماعته، مطبعه: مصطفی البابی.
 3. انیس، ابراهیم، (1374)،«آواشناسی زبان عربی»، ترجمه : علامی، ابوالفضل و سفیدرو، صفر، تهران: انتشارات اسوه، چاپ اول.
 4. بشر، کمال محمد، ( بی تا)، «الاصوات العربیة»، القاهرة، مکتبة الشباب.
 5. تفتازانی، سعد الدین، «شرح المختصر علی التلخیص المفتاح للخطیب القزوینی»، جزء اول، االناشر اسماعیلیان، 1388،
 6. جوادی آملی، عبدالله؛ 1363؛ ( تفسیر موضوعی قرآن مجید؛ نشر اسراء.
 7. خانی، حامد، (1392)،« دفاع از اصالت ادعیه‌ی اهل بیت علیه السلام؛ مطالعه‌ی موردی دعای عرفه»، مجله علمی پژوهشی علوم قران و حدیث، سال 5، شماره‌ی 10.
 8. خضر، السید، ( 1420)،«الفواصل القرآنیه»، مکتبه الأداب، القاهرة
 9. خولی، محمد علی(1998)، معجم علم الاصوات، اردن؛ دار الفلاح.
 10. خضر، السید، ( 1420)،«الفواصل القرآنیه»، مکتبه الأداب، القاهرة.
 11. خواجه بمی، محمد حسین،« چگونگی ظهور خداوند با تکیه بر روایات»، مجلة المشکاه علوم قرآن و حدیث، 1386: شماره 96. 97.
 12. رمانی، ابی الحسن علی بن عیسی، «النکت فی اعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن الرمانی و الخطابی و الجرجانی)، حققها علیها محمد خلف الله و محمد زغلوا سلام، دار المعارف بمصر، الطبعه الثالثة.
 13. زرکشی، بدر الدین، (1426)؛ «البرهان فی علوم القرآن»، تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم ،دار الاحیاء الکتب العربیه، الطبعة الأولی.
 14. سیوطی، جلال الدین عبد الرحمن، ( 1414 ق)، «الاتقان فی علوم القرآن»؛ انتشارات الشریف الرضی، قم.
 15. شاهوردی، فرحناز، «بررسی زیبایی شناسی تکرار در قرآن کریم»، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول، 1393.
 16. صغیر، محمد حسین، «الصوت اللغوی فی القرآن»، دار المؤرخ العربی، دون تاریخ
 17. عباس، حسن.(1998)،«خصائص الحروف العربیة ومعانیها»، منشورات اتحاد الکتاب العرب
 18. عمرانی، سید مسعود، (1391)، «خدا شناسی در دعای عرفه حضرت امام حسین علیه السلام»، مؤسسه چاپ و انتشارات استان قدس رضوی، چاپ اول.
 19. قدوری الحمد، غانم (2002) علم الاصوات العربیه ، بغداد، منشورات المجمع العلمی.
 20. کرمی، محمد تقی، مصطفوی، سید حسن، ( 1387)، «إنیّت و یقین آور بودن برهان صدیقین سینوی»، مجله نامه‌ی حکمت، سال ششم، شماره دوم.
 21. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، 1374،« تفسیر نمونه»، تهران؛ دار المتب الاسلامیه.
 22. مظاهری، حمید رضا، (1384)، «مکتب عرفانی امام حسین( علیه السلام»، مجله رواق اندیشه.
 23. نقوی، سید محمد نقی، ( 1371)، «شرح دعای عرفه امام حسین علیه السلام»، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر، چاپ اول.
 24. یار احمدی، لطف الله (1373)، در آمدی به آواشناسی، تهران.
Volume 2, Issue 17 - Serial Number 17
January 2019
Pages 123-162
 • Receive Date: 31 December 2018
 • Revise Date: 21 March 2023
 • Accept Date: 31 December 2020
 • First Publish Date: 31 December 2020