نقد و واکاوی هم ارزی لایه های فرهنگی در سه نمایشنامه عربی توفیق الحکیم با تکیه بر رویکرد میشل بالار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه ایلام

10.29252/jalc.2022.227051.1136

چکیده

ترجمه همچون ابزاری برای ایجاد ارتباط فرهنگی میان اقوام، همواره مورد توجه مطالعات ترجمه قرار گرفته است. به عبارت دیگر مطالعات ترجمه به مثابه ابزاری برای بررسی نقش متن ترجمه شده، به عنوان اثری مستقل در تعاملات فرهنگی به‌کار می آید. پژوهش حاضر بر آن است با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی به بررسی چگونگی برگردان فرهنگ عامه بر اساس تقسیم‌بندی میشل بالار (حفظ غرابت و منطبق سازی) در ترجمه بپردازد. سه نمایشنامه از آثار توفیق الحکیم؛ نویسنده برجسته مصری با عنوان «الحب العذری»، «الشمس و القمر»، «صاحبة الجلالة» انتخاب شده است. نویسنده در این نمایشنامه‌ها با کاربست سبک نمایشنامه‌های غربی و بومی سازی آنها به دنبال انسان سازی در دوره‌ معاصر است. داده‌های مقاله بر اساس اصول ترجمه پژوهی و تحلیل مقابله‌ای تقسیم‌بندی و راهکارهای مورد استفاده و معادل‌ها از نظر معنایی و منظورشناختی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد لایه‌های فرهنگی (نهادها، آداب و رسوم، جریانات و مفاهیم) تا حدود زیادی به درستی و با مانوس‌ترین واژگان و عبارات به زبان مقصد برگردان شده است. در نمونه‌های بسیاری مترجمان توانسته‌اند از مرز معنای اولیه واژگان گذشته و معنا را به درستی منتقل سازند. مترجمان از روش‌هایی همچون ترجمه ناگفته‌ها، ترجمه به معادل نزدیک، ترجمه خلاقانه شیوه‌های بیانی، جایگزینی و یا ترجمه اصطلاح به اصطلاح بهره گرفته‌ا‌ند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticism and analysis of the equivalence of cultural layers in three Arabic plays by Tawfiq Al-Hakim based on the approach of Michel Balar

نویسندگان [English]

 • reza nazemian 1
 • yosra shadman 2
1 allameh tabatabaee university
2 asistant professor in arabic language and literature of ilam university
چکیده [English]

The effect of translation on the transmission of the message of the source language to the target language is undeniable. The more accurate and fluent the translation, the more the audience will benefit from the main concepts. Previously, language-based approaches used the text as a unit of translation. This made the study of cultural layers in translation challenging. With the change of translation unit, the fidelity of the target text to the source text took on a different meaning and translation was considered as a tool for creating cultural communication between ethnic groups. In other words, translation studies was used as a tool to examine the role of the translated text as an independent work in cultural interactions. The present study intends to use descriptive-analytical method and library tools to study how popular culture is translated based on Michel Ballar's division. Based on this, three plays by Tawfiq al-Hakim; The prominent Egyptian author has been selected as "Al-Hub Al-Azri", "Al-Shams wa Al-Qamar", "Sahib Al-Jalala". The data of the article were analyzed semantically and semantically based on the principles of translational research and confrontational linguistics, analysis and strategies used in expression, and the characteristics of equations. The results show that the cultural layers have been translated into the target language to a large extent correctly and with the most familiar words and phrases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Criticism of translation
 • Arabic drama
 • Michel Balar's approach
 • preservation of strangeness
 • localization

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401
 • تاریخ دریافت: 14 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 29 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 15 آبان 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 15 آبان 1401