"راهنمای نگارش و شرایط پذیرش مقالات"

ارسال مقاله تنها از طریق سامانه پژوهش‌نامه نقد ادب عربی به نشانی (پژوهش‌نامه نقد ادب عربی) امکان‌‌پذیر است (برای این کار ابتدا باید از طریق گزینه (لینک ثبت‌نام) اقدام به ثبت‌نام کنید.

پژوهشنامه نقد ادب عربی حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و مقالات ارسال‌شده، بازگردانده نخواهد شد.

مجله پژوهشنامه نقد ادب عربی، از پذیرش مقالات دانشجویان و فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد معذور است.

تبصره: مقالات دانشجویان و فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد، در صورتی پذیرفته می‌شود که حداقل یکی از نویسندگان، استاد تمام باشد.

در خصوص دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع دکتری، صرفاً با همکاری و مسئولیت اعضای هیئت علمی بلا مانع است.


مقالات ارسال شده باید:

1) نتیجه و ما حصل تحقیقات نویسنده (نویسندگان) باشد.

مقالات ترجمه شده، پذیرفته نمی‌شود.

ایمیل نویسنده مسئول باید ایمیل آکادمیک باشد.

2) در نشریه دیگر چاپ و یا همزمان برای سایر مجلات داخلی یا خارجی ارسال نشده باشد.

3) تقدم و تأخر چاپ مقاله‌ها با بررسی و نظر هیئت تحریریه مشخص می‌شود.

4) پذیرش علمی مقاله، پس از تأیید هیئت داوران به آگاهی نویسنده خواهد رسید.

5) در محیط (word) تایپ شده باشد.

6) نام کامل نویسنده، مرتبه علمی، دانشگاه محلّ تدریس یا تحصیل، رشته تحصیلی، ایمیل (صرفاً ایمیل دانشگاهی باشد) و شماره همراه نویسنده در صفحه جداگانه‌ای ضمیمه شود. اسامی نویسندگان از فایل اصلی حذف شده باشد. همچنین نام فایل حاوی اسامی نویسندگان نباشد.

7) نام نویسنده عهده دار مکاتبات با علامت * مشخص شود: نشانی کامل نویسنده، شامل: نشانی پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار و پست الکترونیکی (صرفاً دانشگاهی)

8) مسئولیت درستی مطالب مندرج در مقاله به ‌عهده نویسنده است.


مقاله ارسالی شامل:

1) عنوان مقاله

2) چکیده (250 واژه) به سه زبان (عربی، فارسی، انگلیسی)

3) کلیدواژه‌ها (7-4 واژه)

4) مقدمه

5) پیشینه پژوهشی که شامل:

* مقاله: خلاصه‌ای از نتیجه یا مقاله (نام و نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار مقاله، نام مجله، سال و شماره آن)

* پایان‌نامه: خلاصه‌ای از نتیجه پایان‌نامه (عنوان پایان‌نامه، سال نگارش و نام دانشجو).

* و همچنین مطالب ذکر شده در این بخش بر اساس سال نگارش مرتب شوند.

6) متن مقاله

7) در صورت وجود ترجمه عبارت‌های عربی موجود در متن مقاله، ترجمه‌ها به بخش پی نوشت منتقل شوند.

* همچنین در صورت وجود اسامی لاتین در متن مقاله از ذکر آنها در بخش پاورقی خودداری نموده و به پی نوشت منتقل شود.

8) نتیجه

9) پی‌نوشت‌ها

10) سپاس‌گزاری: در این قسمت از تأمین کنندگان بودجه و امکانات و اشخاص دیگر که در انجام تحقیق کمک کرده‌اند، سپاس‌گزاری می‌شود. (اختیاری)

11) منابع و مآخذ

* حجم مقاله با ملحقات آن حداکثر (7500 واژه) باشد.


ارجاعات:

1) ارجاعات داخل متن شامل:

(نام خانوادگی، سال: شماره صفحه)

* اگر منبع مورد استفاده در متن مقاله از دو نویسنده به بالا بود، نام خانوادگی نویسنده اول و دیگران، سال: شماره صفحه، اما اگر تنها دو نویسنده بود نام خانوادگی هر دو باید نوشته شود.

2) ارجاعات انتهای متن شامل:

* کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال چاپ، عنوان کتاب، محقق یا مترجم کتاب، نوبت چاپ، مکان انتشار، ناشر

* مقالات: نام خانوادگی نفر اول، نام نفر اول، نام و نام خانوادگی نفر دوم و نام و نام خانوادگی نفر سوم، سال، عنوان مقاله داخل «گیومه»، نام مجله به صورت بولد، سال، شماره صفحه

* پایان‌نامه: نام خانوادگی دانشجو، نام، سال نگارش پایان‌نامه، عنوان پایان نامه به صورت بولد و داخل «گیومه»، استاد راهنما، دانشکده: دانشگاه


الگوی فنی تنظیم مقالات:

1) کلمه چکیده، کلیدواژه‌ها، عناوین اصلی و فرعی هم طراز متن نوشته می‌شود.

2) متن چکیده، از سمت راست با نیم سانت تورفتگی نوشته می‌شود.

(paragraph: special: first line: 0.5)

3) اولین پارگراف بعد از هر عنوان همطراز متن و بدون تورفتگی نوشته میشود، اما سایر پارگراف‌ها با نیم سانت تورفتگی نوشته شود.


نحوه نگارش:

1) عنوان:

* فارسی (B Lotus: 16 - Bold)

عربی (Traditional Arabic: 13 – Bold)

* انگلیسی (Times New Roman: 10 - Bold)

2) کلمه چکیده:

* فارسی (B Lotus: 13)

* عربی (Traditional Arabic: 12)

3) چکیده:

* فارسی (B Lotus: 11)

* عربی (Traditional Arabic: 12)

* انگلیسی (Times New Roman: 10)

4) کلمه کلیدواژه‌ها:

* فارسی (B Lotus: 13)

* عربی (Traditional Arabic: 13)

* انگلیسی (Times New Roman: 9)

5) منابع و مآخذ:

* فارسی (B Lotus: 11)

* عربی (Traditional Arabic: 12)

* انگلیسی (Times New Roman: 10)

6) عناوین:

* اصلی: (B Lotus: 14 - Bold)

* جداول، نمودارها و تصاویر (B Lotus: 11 - Bold)

* فرعی (B Lotus: 13.5 - Bold)

7) منبع جداول، نمودارها و تصاویر:

* فارسی (B Lotus: 10)

* عربی (Traditional Arabic: 12)

* انگلیسی (Times New Roman: 9)

8) ارجاعات داخل متن:

* فارسی (B Lotus: 11)

* عربی (Traditional Arabic: 12)

* انگلیسی (Times New Roman: 10)


مشخصات صفحه:

Top: 5 cm

Bottom: 5 cm

Left: 4.5 cm

Right: 4.5 cm