اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 789
تعداد پذیرش 228
تعداد پذیرش بدون داوری 152
تعداد عدم پذیرش 512
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 431

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 73
تعداد مشاهده مقاله 6538
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5675
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 43 روز
متوسط زمان پذیرش 1231 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1639 روز
درصد پذیرش 29 %