اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 919
تعداد پذیرش 256
تعداد پذیرش بدون داوری 152
تعداد عدم پذیرش 595
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 463

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 28
تعداد مشاهده مقاله 6430
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3185
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 39 روز
متوسط زمان پذیرش 1102 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1437 روز
درصد پذیرش 28 %