آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 956
تعداد پذیرش 272
تعداد پذیرش بدون داوری 153
تعداد عدم پذیرش 614
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 475

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 28
تعداد مشاهده مقاله 9809
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4388
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 39 روز
متوسط زمان پذیرش 1045 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1437 روز
درصد پذیرش 28 %