اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 833
تعداد پذیرش 229
تعداد پذیرش بدون داوری 152
تعداد عدم پذیرش 541
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 440

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 73
تعداد مشاهده مقاله 11339
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 8014
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 40 روز
متوسط زمان پذیرش 1226 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1639 روز
درصد پذیرش 27 %