آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 978
تعداد پذیرش 277
تعداد پذیرش بدون داوری 152
تعداد عدم پذیرش 629
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 482

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 38
تعداد مشاهده مقاله 15024
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 9103
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 38 روز
متوسط زمان پذیرش 1030 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1377 روز
درصد پذیرش 28 %