اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 861
تعداد پذیرش 253
تعداد پذیرش بدون داوری 152
تعداد عدم پذیرش 559
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 448

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 97
تعداد مشاهده مقاله 17177
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 15832
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 39 روز
متوسط زمان پذیرش 1116 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1455 روز
درصد پذیرش 29 %