نویسنده = ���������������� ������������
خوانش نُماد وارونگی آب در شعر سیمین بهبهانی و نازک الملائکة

دوره 11، شماره 23، اسفند 1400، صفحه 7-27

10.29252/jalc.2022.225935.1104

شهرام احمدی؛ محبوبه پارسایی؛ بهروز قربان زاده