بررسی و تحلیل روان‌شناختیِ رمان «الاعترافات» نوشتۀ ربیع جابر (با تأکید بر سازوکار‌های دفاعی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دکترای زبان و ادبیات عربی و استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

چکیده

رمان «الإعترافات» نوشته ربیع جابر، جنگ­های داخلی لبنان و فشار­های روحی ـ روانی ناشی از آن را روایت می­کند و نقشی که عمدة اشخاص این داستان عهده­دار آن هستند پرورش اندیشه­های جنگ­ستیزانه ونشان­دادن تباهی و ویرانی­های مادی و روحی متأثر از جنگ است. این رمان را می­توان از جنبه­های مختلف از جمله نقد روان­کاوانه بررسی کرد. ربیع جابر در نشان دادن بحران روحی-روانی شخصیّت­ها و نمود بارز این بحران در قالب ترس و اضطراب، شیوه­ها و سازوکارهای تدافعی آنها در مقابل این درگیری­ها بسیار موفق عمل کرده است. در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیل عقلانی رمان، به بررسی و تحلیل جلوه­های ترس، اضطراب و سازوکار­های دفاعی در رمان «الإعترافات» پرداخته شده است. هرکدام از شخصیت­های داستانی در رمان «الإعترافات» برای کاهش و یا غلبه بر آسیب­های روانی متأثر از جنگ­های داخلی لبنان، از راه­های مقابله و سازوکار­های دفاعی استفاده می­کنند؛ مهم‌ترین شیوه­های مقابله با ترس و اضطراب ناشی از جنگ در رمان الإعترافات، مقابله هیجان­مدار، اجتنابی و سازوکار­های دفاعی است که می­توانند فرد را ـ هرچند سطحی ـ به آرامش برسانند. هم­چنین بالاترین بسامد در رفتار­های مقابله­ای شخصیت­های رمان الإعترافات، مقابلة اجتنابی است که به شکل فرار از موقعیّت، ترک شهر و وطن است. شیوة مقابله دیگری که در رمان الإعترافات به­کار گرفته می­شود روش هیجان­مدارانه است که در این رمان در شیوه ناسازگارانه با گرایش به مواد مخدر و مصرف سیگار و در شیوه سازگارانه، به‌صورت رفتن به کلیسا، دعا، گریه و نوشیدن چای یا قهوه نشان داده‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and analyzing the defense mechanisms in"Al-eterafat" novel

نویسنده [English]

  • Mehran Najafi Hajivar
دکترای زبان و ادبیات عربی و استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی-گروه ادبیات داستانی
چکیده [English]

Abstract
Since war causes the most severe forms of fear, stress, anxiety and frustration in people involved in war, subconsciously, these components develop in the course of the war. The aforementioned novel by Rabi Jabber describes the events of Lebanon's internal affairs and the psychological stresses posed by it that can be seen from various aspects of Freudian psychoanalysis. In this novel, the effects and characteristics of war and defense such as fear, anxiety, and defense mechanisms and resistance to the enemy are expressed. The purpose of this research is to investigate and analyze the effects of anxiety fear and defense mechanisms in in"Al-eterafat" novel. The present research methodology is descriptive-analytical. Some individuals have the potential to reduce the psychological and emotional distress caused by the fear and anxiety of the war to the means of confronting and the defense mechanism (albeit more conscientiously), such as the use of narcotics, memorizing, suppress memories, cursing to the enemy, resort to prayer, and their Crying for the dead.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freud
  • s Psychoanalysis
  • offear & anxiety
  • defense mechanisms
  • Al-eterafat