دوره و شماره: دوره 9، شماره 19، دی 1398 
تحلیل رمان "ساق البامبو" اثر سعود السنعوسی، بر اساس گفتمان قدرت میشل فوکو

صفحه 65-90

سولماز پرشور؛ مهین حاجی زاده؛ عبدالاحد غیبی؛ حمید ولی زاده


هنجارگریزی و برجسته سازی در سوره طه از دیدگاه لیچ

صفحه 151-178

ابراهیم اناری بزچلوئی؛ احسان رسولی؛ سید ابوالفضل سجادی؛ احمد امیدعلی


وصف طبیعت، بُن‌مایۀ دیگر اغراض سنتی شعرِ ابن‌خفاجۀ ‏اندلسی

صفحه 179-212

مهدی شاهرخ؛ علی بابابی دم طسوج؛ محمود آبدانان مهدیزاده