دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، بهار و تابستان 1398 
1. حقیقت‌ نمایی در البخلاء جاحظ (موردکاوی قصه‌ های اهل مرو و خراسان)

صفحه 7-30

احسان اسماعیلی طاهری؛ حبیب آتش روز؛ سید رضا میراحمدی؛ شاکر عامری


4. تحلیل و بررسی جلوه های خمر در شعر مصطفی وهبی التل

صفحه 89-114

لیلا حسینی؛ صغری فلاحتی؛ حامد صدقی؛ علی پیرانی شال


6. بلاغت وایدئولوژی

صفحه 145-170

سیدحسین سیدی؛ سید محمد جواد سیدی


10. خطاهای شعری ازدیدگاه ابوهلال عسکری

صفحه 271-298

منصوره معینی؛ اکبر کلاهدوزان