دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، تیر 1398 
حقیقت‌ نمایی در البخلاء جاحظ (موردکاوی قصه‌ های اهل مرو و خراسان)

صفحه 7-30

احسان اسماعیلی طاهری؛ حبیب آتش روز؛ سید رضا میراحمدی؛ شاکر عامری


تحلیل و بررسی جلوه های خمر در شعر مصطفی وهبی التل

صفحه 89-114

لیلا حسینی؛ صغری فلاحتی؛ حامد صدقی؛ علی پیرانی شال


بلاغت وایدئولوژی

صفحه 145-170

سیدحسین سیدی؛ سید محمد جواد سیدی