نقد جامعه شناختی سروده وصف گرگِ بحتری بر اساس دیدگاه هیپولیت تن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه کاشان

2 دانشجوی دکتری دانشگاه کاشان

چکیده

نقد جامعه شناختی با مطالعه ادبیات در بافت تاریخی و اجتماعی­، همواره در پی شنیدن فریادهای هنرمند است.  با توجه به این­ که  اثر ادبی جزو صور روساختی جامعه است ضرورت دارد که ناقد علاوه بر متن، توجه خود را به آنچه در اطراف متن می­گذرد، معطوف بدارد. با استفاده از این نوع نقد می­توان مسائل پشت متن را بیان نمود و مناطق سکوت آن را به حرف واداشت تا به جهان بینی عامه مردم دست یافت. نگارندگان در جستار پیش روی بر­آنند تا با در پیش گرفتن روش نقدی- تحلیلی و براساس دیدگاه هیپولیت تن (1828-1893م) به نقد جامعه­شناختی سروده« وصف ذئب» بحتری، شاعر عصر عباسی، بپردازند. دستاورد پژوهش بیانگر آن است بحتری، با نفوذ در پوست جامعه، در سروده « وصف گرگ» که یک کل به هم پیوسته­ی یکدست است، روابط دیالکتیک جامعه­ی آن روز عباسی را به تصویر کشیده­است. وی در این سروده در بیان احساسات و عواطف خود از «معادل موضوعی» استفاده کرده  است. او هنرمندانه و کیمیاگرانه مفاهیم اجتماعی- تاریخی روزگار خود  را بیان می­دارد. این سروده دارای لایه­های توتمیستی است و گرگ خاکستری، نمادی از ترکان است که نقش اول در جامعه آن روز عباسی را ایفا می نمودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological criticism of Behtari's poem "Description of Wolf" according to Hippolyt Ten

نویسنده [English]

  • Rouhollah saiiady nezhad 1
1 Associate Professorof Kashan University
چکیده [English]

Sociological criticism by study of literature in historical and social context, is always seeking to hear artist's clamor. As literary work is a part of superstructural forms of society, the critic beside the text should pay attention to the environment of text. In "Description of Wolf" poem which is a conjoint whole, "Behtari" the artful and adroit poet who was very influential in the society has depicted dialectic relations of Abbasi society in those days.
Therefore authors in this essay are going to sociologically criticize this poem by using descriptive-analytic method according to "Hippolyt Ten". Results of this study suggest that in this poem, Behtary has used topical equivalent to illustrate his own fillings and emotions. He has artfully and magically described historical and social concepts. This composed has totemistic layers and gray wolf is a symbol of Torks who played most important role in Abbasi society at those days. Using this kind of criticism hidden issues behind the text can be expressed and silent parts of that can be forced to speak to achieve the worldview of folk which is poverty, destitution, war and struggle of existence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociological Criticism
  • poetry of Abbasi period
  • Description of Wolf
  • Behtari
  • Hippolyt Ten