نقد و بررسی کتاب« ابو هلال العسکری و مقاییسه البلاغیة و النقدیة» اثر بدوی طبانه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 شهید بهشتی

چکیده

کتاب ابو هلال العسکری و مقاییسه البلاغیة و النقدیة تألیف بدوی طبانه، از برجسته ترین نویسندگان معاصر زبان عربی است که در آن به معرفی ابوهلال عسکری و معیارهای نقدی و بلاغی وی پرداخته است. بدوی طبانه درباره اهمیت دیدگاه­های ابوهلال، سخن علوی در کتاب الطراز را آورده که می­گوید:« ابو هلال در علم بلاغت بر هر دانشمند دیگری تقدم دارد و از این علم، بهره فراوانی نصیب او شده است». همچنین طبانه اشاره می­کند که عبدالقاهر جرجانی بسیاری از نظرات ابو هلال را در دو کتاب خود اسرار البلاغه و دلائل الاعجاز ذکر کرده است. با توجه به اهمیت موضوع این اثر و این که به عنوان منبع فرعی درس نقد ادبی در مقطع دکتری زبان و ادبیات عربی قابل استفاده است، نقد و بررسی آن ضروری به نظر می­رسد. این پژوهش در صدد پاسخ دادن به این سوالات است: نقاط قوت و ضعف این کتاب چیست؟ وآیا این کتاب از نظر شکل و محتوا، مشخصات کتاب درسی را دارد؟ نگارندگان با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این کتاب پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اند که این اثر از نظر شکل و محتوا مشخصات کتاب درسی را ندارد. نقطه قوت کتاب این است که این کتاب نخستین و مهمترین اثری است که به صورت کامل به معرفی ابوهلال عسکری و نقد و بررسی نظرات نقدی و بلاغی او پرداخته است. از جمله نقطه ضعفهای این اثر اشتباهات ویرایشی و چاپی و املایی، رعایت نکردن یک شیوه واحد در ارجاعات و نداشتن ارجاعات دقیق به منابع در نیمه دوم کتاب  است که اصلاح آنها ضروری می نماید.

عنوان مقاله [English]

Analyzing and Investigating the Book abu hilal al askari and his critical and rhetorical opinions written by badawi tabbanah

نویسنده [English]

 • najmoddin arazi 2
2 shahid beheshti university
چکیده [English]

Badawi tabanah is the one of the most important writers in contemporary period. Tabanah in the book abu hilal askari and his critical and rhetorical opinions, introduced the abu hilal and his critical and rhetorical opinions. Tabanah about importance of abu hilal bring the opinion of alavi about him in the Altaraz and say: Abu hilal in rhetoric science takes precedence over any other scientist, he has gained a lot of interest. Also tabanah is pointed that abdol ghaher al jorjani in his two books mentioned to the many of the insights Abu hilal askari. Due to the the importance of this work and that as a secondary source of course of literary criticism in PhD Arabic language and literature, must be reviewed. This study tries to answer the following questions: What are the strengths and weaknesses of this book? And is the book in terms of form and content, specifications textbook? The authors, using descriptive-analytic review concluded that this book hasn’t specified to textbook in terms of form and content. The strength of the book is that the book is the first and foremost a work that fully introduces the Abu hilal Askari and his ideas. The weak points in this book: Editing, and printing and spelling mistakes, Failure to follow a single way in references and Lack of precise references to sources in the second half of the book and finally reform of this week points is necessary

کلیدواژه‌ها [English]

 • abu hilal askari- rhetorical opinions
 • critical opinions
 • badawi tabanah- book review
 1. ابن خلکان، احمد بن محمد( 1977م)، وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان، مصحح: احسان عباس، الطبعة الثانیة ، 8 مجلدات، بیروت: دارالصادر.
 2. شلبی، احمد.( 1974)، کیف تکتب بحثا أو رسالة، القاهرة: مکتبة النهضة المصریة.
 3. ضیف، شوقی( 1383)، تاریخ و تطور علم بلاغت. (ترجمه:د. محمد رضا ترکی)، تهران: سمت.
 4. طبانه، بدوی( 1981)، ابوهلال العسکری و مقاییسه البلاغیة و النقدیة، بیروت: دار الثقافة.
 5. عبدالمنعم، محمد نورالدین( 2008)، بلاغت عربی و تأثیر آن در پیدایش و تحول بلاغت فارسی، (ترجمه: ابوالفضل رضایی؛‌ ابوالفضل تقی پور)، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 6. العسکری، ابوهلال( 2006 )، الصناعتین الکتابة و الشعر، تحقیق: علی محمد البجاوی، محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، المکتبة العصریة.
 7. محبتی، مهدی( 1388)، از معنا تا صورت، تهران: سخن، 2 جلد.
 8. المراغی، احمد مصطفی(1950)، تاریخ علوم البلاغة و التعریف برجالها، القاهرة: نشرة مصطفی البابی الحلبی و اولاده.
 9. http//: www. almoajam.org/poet_details.php?id=1759