بررسی انتقادی کتاب اسالیب المعانی فی القرآن الکریم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

کتاب أسالیب المعانی حلقه ایی کوچک اما ارزشمند از مجموعه کتاب هایی است که در دانش بلاغت به سلک تحریر درآمده است، نویسنده کتاب کوشیده است با تجزیه و تحلیل آیات قرآن بر مبنای دانش معانی دریچه تازه ایی را در برابر پویندگان و جویندگان علوم قرآنی از یک سو و دانش بلاغت از سوی دیگربگشاید. این پژوهش در صدد پاسخ دادن به سوالات زیر است: نقاط قوت و ضعف کتاب اسالیب المعانی فی القرآن الکریم چیست؟ و چقدر نویسنده در تحلیل مسائل علم معانی در اثر خودش موفق بوده است؟ نگارنده در نهایت به این نتیجه رسیده است که وجود دقت و موشکافی نویسنده در تجزیه و تحلیل آیات قران و بهره جستن از نظریات بزرگان دانش بلاغت و استفاده از منابع فراوان و ارایه یک منبع جدید اسلامی در برابر دیگر آثار که معمولا به مثال های تکراری و گسسته از اشعار شاعران تکیه می زنند، کاستی هایی در اعراب گذاری و رعایت نکردن ارجاعات و استناد به نظر دانشمندان بدون ذکر منبع و برخی اشتباهات علمی و تایپی وجود دارد که اصلاح آن ضروری می نماید. گفتنی است روش بررسی حاضر نقدی– تحلیلی است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

critical review of the book semantics strategies in the Quran

چکیده [English]

the book semantics

کلیدواژه‌ها [English]

 • seywd
 1. فهرست منابع
 2. -قرآن کریم
 3. -ابن عاشور،محمد الطاهر«شارح،معلّق» دیواان بشاربن برد(2008م)الطبعة الأولی،لبنان-دارالسلام
 4. -ابن هشام الانصاری،جمال الدین مغنی اللبیب(1367ه ش)چاپ سوم،قم،ناشر کتاب فروشی بنی هاشمی
 5. -احمد قاسم،محمد و دیب،محی الدّین(2003م)علوم البلاغة(البدیع و البیان و المعانی)،الطبعة الأولی،طرابلس-لبنان،الموسسة الحدیثة للکتاب
 6. - البستانی،فُوادافرام(لا تا)المجانی الحدیثة،ج1،بیروت-لبنان،المطبعة الکاتولیکیة
 7. -التفتازانی،سعدالدّین،(2004م)مختصر المعانی،بیروت-لبنان،موسسة التاریخ العربی
 8. -الجارم،علی و امین مصطفی (1400ه ق)الطبعة الثالثه،قم،موسسة البعثة
 9. -الجرجانی،رکن الدّین محمد بین علی بن محمد(2002م)الطبعة الأولی بیروت-لبنان،دارالکتب العلمیة
 10. -الجرجانی،عبدالقاهز،دلائل الاعجاز(1078م)تصحیح السید محمد رشید رضا،بیروت،دارالمعرفه(أعید طبعه فی قم:1404 ه ق)
 11. -الدیباجی،الدکتور السید ابراهیم(1376ه.ش)الطبعة الأولی بدایة البلاغة،طهران
 12. -رجائی،محمد خلیل،معالم البلاغة در علم معانی و بدیع(1379ه ش)چاپ پنجم،انتشارات دانشگاه شیراز
 13. -الزملکانی،عبدالواحد عبدالکریم،البرهان الکاشف عن اعجاز القران(1974م)تحقیق مطلوب الحدیثی،بغداد
 14. -السکاکی،ابو یعقوب یوسف بن ابی بکر محمد بن علی ،مفتاح العلوم(1937)مصر
 15. -سیبویه،ابوبشر عمرو،کتاب سیبویه(1316ه.ق)مصر،أعیدطبعه بقم
 16. -السید باقر الحسینی،السید جعفر،أسالیب المعانی فی القرآن(1386ه ش)قم،موسسه بوستان ملت2-ابن الأثیر،ضیاءالدین أبوالفتح نصرالله بن محمد،المثل السائر فی أدب الکائب و الشاعر(1359ه.ش)نشره محمد محی الدین عبد الحمید ابی الحلبی مصر
 17. -شمیسا،سیروس،بیان و معانی(1381ه.ش)چاپ هفتم،تهران،انتشارات فردوس
 18. -شیخ امین،الدکتور بکری(1982م)الطبعة الاولی البلاغة الواضحة فی توبها الجدید الجزء الاول بیروت-لبنان،دارالعلم للملایین
 19. -عتیق،الدکتورعبدالعزیز(لاتا)علم المعانی،بیروت-لبنان،دارالنهضة العربیة
 20. -عسکری،ابوهلال حسن بن عبدالله بن سهل،معیار البلاغة مقدمه ای در مباحث علوم بلاغت(1372ه ش)مترجم دکتر محمد جواد نصیری،انتشارات دانشگاه تهران
 21. -العلوی الیمنی،یحیی بن حمزه بن علی بن ابراهیم،الطراز«التضمن لاسرار البلاغة و علوم حقائق الاعجاز»(1980م)بیروت
 22. -القزوینی،الخطیب جلال الدین محمد بن عبدالرحمن الایضاح فی علوم البلاغة(1980م)تحقیق محمد عبدالمنعم الخفاحی،بیروت-لبنان
 23. -الکاف،عمربین علوی بن أبی بکر(2000م)الطبعة التانیة،بیروت-لبنان،دارالمنهاج
 24. -المراغی،احمد مصطفی(2002م)علوم البلاغة(البیان و المعانی و البدیع)الطبعة الرابعة،بیروت-لبنان،دارالکتب العلمیة
 25. -الهاشمی بک،السید احمد(1940م)جواهر البلاغة فی المعانی والبیان و البدیع،مصر،مطبعة الاعتماد