روایت شنو و موقعیت آن در رمان «الطنطوریه» اثر رضوی عاشور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 buali sina

2 دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

بررسی و تحلیل روایت شنو شالوده­ای است برای شناخت فرم و چگونگی ارائه حوادث داستانی به نحوی که مفهوم تازه­ای را به مخاطب القا کند. این حوزه از دانش تا جائی پیشرفت نموده که می­توان آن را به عنوان یک شاخه علمی از روایت، بررسی نمود. رمان الطنطوریة، اثر رضوی عاشور، نویسنده­ی معاصر مصری به دلیل ظرفیت، پتانسیل و تکنیک­های خاص روائی، گزینه­ای مناسب برای مطالعات روایت شناسی محسوب می­شود. نویسنده در این رمان نشان داده است که راوی برای آفرینش جهان روایی خود، روایت­شنو خاص خود را مخاطب قرار داده است. روایت شنو در این داستان ضروری است؛ طوری­که نبود آن به معنای نیستی روایت است. روایت شنو در این رمان، جزو شخصیت­ها(حسن) و درون داستانی است و در کنش بخش­های مختلف روایت، دخیل است. نگرش او همسو با جهان­بینی راوی است. علاوه­بر روایت شنو اصلی، شخصیت­های دیگر و از جمله راوی در موقعیت­های کوتاه  برای واقعی و ملموس نشان دادن حوادث، درجایگاه روایت­شنو نقش ایفاکرده­اند و همچنین در برش­های کوتاهی از رمان، روایت­شنو در مقام راوی جلوگرشده است. نویسنده در این رمان، نکاتی را بیان نموده که متوجه روایت شنو برون داستانی(خواننده) نیز می­شود. این پژوهش با روش توصیفی -تحلیلی به بررسی ابعاد و موقعیت شناختی روایت شنو پرداخته تا با درک و فهم آن عناصر، عرصه برای کشف، شهود، درک عمیق و روش تولید معنا از متن رضوی عاشور فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research in the narrative of (the narratee in the novel ALTantoura “by Radwa Ashour

نویسنده [English]

  • SALAHADIN ABDI 1
1 buali sian university
چکیده [English]

Analysis of the audience indicator for understanding the form and how the events of the story is to inspire a new concept to the audience. This area of knowledge has progressed to the point that it can be as a scientific branch, be evaluated. Altantoura novels, works of Radwa Ashour, contemporary Egyptian writer that due to the potential, the potential and specific techniques narrative choices for each suitable for studies of numerous narrative. By multiple narrators and different focal reported. Discrete-time events and also in addressing the perceived limitations narrator (first person) has caused the story, by multiple narrators and different focal reported. Obviously, each of the narrator (the story) for the creation of its narrative, its own narrate calls Audience, Contact stories, from both outside and inside the province, This research is descriptive-analytic methods to examine the characteristics of the narrator and narratee attention. With the understanding of those elements, the field of deep understanding of text and method for creation of meaning of the text be provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • narrative of the novel
  • the narrator
  • the audience
  • Radwa Ashour
  1. ابراهیم، السیّد، نظریة الروایة دراسة لمناهج النقد الأدبی فی معالجة فن القصة، جامعة قاهرة،کلیة الآداب،دارقبا للطباعة و النشر و التوزیع، 1998.
  2. برنس، جیرالد، المصطلح السردی،ترجمة : عابد خزندار، القاهره: المجلس الأعلى للثقافة، 2002.
  3. برنس،جیرالد، «مقدمة لدراسة المروی علیه»، الفصول، العدد، 46،صص 75-90، 1993.