نویسنده = ������������������ ������������
بررسی تطبیقی جایگاه طبیعت در اشعار «منوچهری دامغانی» و «ابن رومی»

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391

عبدالعلی فیض الله زاده؛ ابو الفضل رضایی؛ شیرزاد زندکریمی