نویسنده = ���������� ������ �������������� ��������
بازخوانی اسطوره ققنوس وتحولات معنایی آن در شعر محمود درویش

دوره 9، شماره 18، تیر 1398، صفحه 205-232

جمال طالبی قره قشلاقی؛ محمد خاقانی اصفهانی