نویسنده = محمد علی آذر شب
بررسی محتوایی مولدیه های ابن زمرک اندلسی

دوره 7، شماره 2، تیر 1396، صفحه 7-36

محمد علی آذر شب؛ افسانه قاسم پور؛ محمد دزفولی؛ علی‌باقر طاهری‌نیا