کلیدواژه‌ها = نقد رتوریک- ابوالبقا الرندی- اقناع مخاطب-نونیّه
مرثیه‌ی ابوالبقاء الرُّندی در آیینه‌ی نقد رتوریک

دوره 7، شماره 2، تیر 1396، صفحه 123-152

علی قهرمانی؛ صدیقه حسینی