پژوهشی بر چگونگی زایش معنا از خلال ساختار روایی در «حارس‌التبغ» علی بدر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

10.29252/jalc.2022.101971

چکیده

این پژوهش در پی آن است که چگونگی تولید و زایش معنا در رمان «حارس التبغ» اثر علی بدر را به عنوان یک متن معنادار تحلیل کند. برای رسیدن به این هدف، باید با تحلیل ساختار روایی این روایت، از لایه سطحی متن عبور کرده و به لایه‌های عمیق برسیم تا بتوانیم علاوه بر ساختارهای سطحی معنادار، ساختارهایی را که در عمق متن واقع شده‌اند پیدا کنیم. زیرا این ساختارهای درونی علاوه بر اینکه دارای دلالت معنایی هستند، در حال تولید کردن معنا هم هستند. می‌خواهیم بدانیم چرا شخصیت اصلی چندین بار تغییر هویت داده است و آیا در این رمان، اندیشه با ساختار روایت ارتباط دارد؟ با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی لایه‌های سطحی و ژرف این روایت، ارتباط ظریف و مستقیم بین اندیشۀ نویسنده و ساختارهای روایی این رمان مشخص می‌گردد. در اندیشه علی بدر ترس و نگرانی ناشی از بی‌ثباتی عراق، دارای اهمیت بسیار زیادی است و این ترس و نگرانی در شخصیت یوسف سامی صالح (همان حیدر سلمان، کمال مدحت) در ارتباط با خود، با دیگران و با جهان نمایان شده است و بدترین ترس و نگرانی، نگرانی از مرگ است. همچنین می‌توان ادعا کرد که «این اثر زیباست». زیرا زیبایی بر پایه تناسب است و تناسب، منطقی خاص دارد و منطق منسجم سه پاره ابتدایی، میانی و انتهایی بر رمان حاکم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on how meaning is born through the narrative structure in Ali Badr's novel Hars al-Tabagh

نویسنده [English]

  • tahereh heydari
shahid beheshti university
چکیده [English]

This research seeks to analyze the production and birth of meaning in the novel "The Tobacco Keeper"(Hars al-Tabagh) by Ali Badr as a meaningful text. To achieve this goal, we must analyze the narrative structure of this story, go through the superficial layer of the text and reach the deeper layers so that, in addition to the superficial structures of meaning, we can find the structures that are in the depth of the text. Because these internal structures, in addition to having a semantic connotation, also produce meaning. We want to know why the initial position of the narrative plot, "The Tobacco Keeper", began with the act of death? Is there a change in the main character by comparing the beginning and end of the narrative? Has there been a change in the structure of the narrative? Was there a movement in the novel "The Tobacco Keeper"? In the middle of the story we see the main character changing her identity several times. Why? Is there a relationship between thought and narrative structure? The study of the superficial layers of this novel reveals a precise and direct connection between the author's thought and the narrative structures of this novel. The fear and anxiety caused by the instability of Iraq is very important in the thought of Ali Badr, and this fear and anxiety is reflected in the personality of Youssef Sami Saleh (Haider Salman, Kamal Medhat) in his relationship with himself, others and the world. And the worst fear and anxiety is the fear of death.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ali Badr
  • Hars al-Tabagh
  • Narratology
  • Plot
  • Depth of Narrative