رمانتیسم سیاه در مجموعۀ المسرح و المرایای آدونیس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

2 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

10.29252/jalc.2021.101983

چکیده

رمانتیسم سیاه یکی از جریان‌های ادبی است که بر پایۀ نگاه یأس‌آلود و بدبینانه نسبت به مسائل فردی و اجتماعی بنا شده است و مضامینی چون: مرگ‎اندیشی، درد و رنج، بدبینی، تنهایی، توصیف ابتذال و جنبه‌های مشمئزکنندۀ وجود انسانی، فضای مبهم و تاریک، ترس و هراس، نفی ارزش‌های انسانی، یأس و سرخوردگی نسبت به جامعه و موقعیت وجودی انسان و انزواطلبی را انعکاس می‌دهد. در آثار برخی از شاعران و نویسندگان، می‌توان به نمونه‌هایی از سیاه‌نویسی دست یافت که در اوضاع تاریخی خاص، نگاه نومیدانه و بدبینانه، نسبت به هستی بازتاب می‌دهد. آدونیس، شاعر معاصر عرب، از این امر مستثنی نیست. او شاعری سوری تبار است که بر اثر فعالیت‌های سیاسی و سرودن اشعار اعتراض‌آمیز علیه مقامات، به زندان افتاد؛ در میان شاعران معاصر عرب، برجسته‌ترین نقش را در شعر معاصر و جدید عرب ایفا کرد که او را در صف نخستین شاعران نوپرداز و نظریه‌پرداز قرار داد. برخلاف عده‌ای که معتقدند، آدونیس شاعری رمانتیسم نیست و در اشعار او بویی از رمانتیسم به مشام نمی‌رسد، ولی در آخرین دفتر شعری او با عنوان «المسرح و المرایا (صحنه‌ها و آینه‌ها)» رگه‌هایی از رمانتیسم سیاه وجود دارد که با زبانی مبهم و نمادین بیان شده است. هدف این پژوهش نشان دادن رمانتیسم سیاه در این مجموعه است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد علت سیاه‌نویسی آدونیس در این مجموعه،گاه ریشه در شرایط اجتماع فاسد و گاهی هم نشأت گرفته از دست نیافته‌های اوست. «تعب» از پربسامدترین موتیف‌هایی است که شاعر برای به تصویر درآوردن ناکامی‌هایش از آن بیشترین بهره را جسته است. نگارندگان کوشیده‌اند تا با روش توصیفی - تحلیلی قطعه‌هایی از این دفتر که درصد سیاه نویسی در آن بیشتر بود را شناسایی و ترجمه کنند، سپس به تحلیل آن بپردازند. کاوش در زمینه‌ها و عوامل سیاه‌نویسی در این مجموعه موجب می‌شود تا با یکی از آثار ادبیات معاصر عرب که نشأت گرفته از اوضاع انقلابیِ سیاه و وخیم جامعه است، رویارویی آگاهانه داشته باشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dark romanticism in the collection of Al-Masrah and Al-Maraya Adonis

نویسندگان [English]

  • Nahideh Zarei 1
  • Ali Safay 2
1 PhD student in Persian language and literature, Guilan
2 Professor at the department of Persian language and literature in the University of Guilan
چکیده [English]

Dark romanticism is a literary movement based on a desperate and pessimistic view of individual and social issues, with themes such as death thought, suffering, pessimism, loneliness, vulgar descriptions and disgusting aspects of human existence, ambiguous atmosphere and Darkness reflects fear, denial of human values, despair and frustration with society and the status of human existence and isolation. In the works of some poets and writers, examples of dark writing can be found that reflect a desperate and pessimistic view of existence in certain historical situations. Contemporary Arab poet Adonis is no exception. Oshari is a Syrian poet who was incarcerated for his political activities and composing protest poems against the authorities; Among contemporary Arab poets, he played the most prominent role in contemporary and modern Arab poetry, which placed him among the first modern poets and theorists. Contrary to many people's beliefs, Adonis is not a poet of romanticism; And in his poems there is no sense of romanticism, but in his last book of poetry entitled "Al-Masrah and the Mirrors (Scenes and Mirrors)" there are traces of black romanticism that is expressed in a vague and symbolic language. The purpose of this study is to show the dark romanticism in this collection. The findings of the research show that the reason for Adonis's dark style of writing in this collection is sometimes rooted in corrupt society and sometimes originated from his achievements."Teab" is one of the most frequent motifs that the poet has used the most to portray his failures. The authors have tried to identify and translate parts of this book with a higher percentage of dark writing by descriptive-analytical method, and then analyze it. Exploring the fields and factors of dark writing in this collection allows us to consciously encounter one of the works of contemporary Arabic literature that originates from the dark and dire revolutionary situation of society

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dark romanticism
  • Adonis
  • Al-Masrah and Al-Maraya
  • Pessimism