طرحواره تصویری در سوره یوسف (ع) بر اساس معناشناسی شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 خوارزمی

10.29252/jalc.2022.227106.1138

چکیده

یکی از مهمترین شیوه های تربیتی به کار رفته در قرآن کریم، تصویر پردازی از وقایع، مفاهیم و ارزشها است تا بدین وسیله، مفاهیم تربیتی و اخلاقی با به کارگیری تمهیدات ادبی، بهتر و دقیق تر به مخاطب عرضه شود و در دل و جان او بنشیند. سوره مبارکه یوسف به عنوان احسن القصص، جایگاه ویژه ای از منظر بیان مفاهیم تربیتی با استفاده از تکنیکهای ادبی و داستانی دارد. از جمله این تکنیکها می توان به استفاده از طرح واره ای تصویری برای انتقال معانی اشاره کرد. هدف مقاله حاضر آن است تا با روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای زبان شناسی شناختی، به بررسی طرحواره های تصویری در سوره مبارکه یوسف (ع) بپردازد و نشان دهد در سوره یوسف (ع) چه طرحواره های تصویری به کار رفته است و این طرحواره ها به چه مفاهیمی اشاره دارد.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که طرحواره های حرکتی در این سوره بیشتر بر حرکت از بالا به پایین و پایین به بالا و بر مفاهیم ذلت و عزت دلالت دارند، و طرحواره های حجمی بر مفاهیم چون ضلالت و گمراهی دلالت دارند و طرحواره های قدرتی بیشتر بر مفاهیمی چون خودداری از گناه و دوری از پیروی از گمراهان دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Visual schema in Surah Yusuf (AS) based on Johnson's theory

نویسندگان [English]

 • houman nazemian 1
 • ali aswadi 2
 • Mohammad Akbari 1
1 Kharazmi university
2 kharazmi
چکیده [English]

One of the most important literary methods used in the Quran is images of events, concepts and values in this way, educational and moral concepts were offered to the audience by applying literary arrangements, better and more accurately, and to sit with him in his heart. in this way, educational and moral concepts were offered to the audience by applying literary arrangements, better and more accurately, and to sit with him in his heart. Surah Yusuf, as well as the best stories in holy Quran, has a special place in terms of expression of educational concepts using literary and fiction techniques. These techniques can be referred to using image scheme to convey the concepts.
.The purpose of this article is to show what pictorial schemas are used in Surah Yusuf and what concepts do schemas refer to? In this article, a descriptive method is used to explain schemas.
In Surah Yusuf, motion, power and volume image schemas are used, which are more motion schemas.
They refer to moving from top to bottom and bottom to top and to the concepts of humiliation and dignity, and volumetric schemas indicate concepts such as misguidance and misguidance, and more power schemas indicate concepts such as abstaining from sin and avoiding following the misguided.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Surah Yusuf
 • image schema
 • Volumetric Schema
 • Power Scheme
 • Motion Scheme

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401
 • تاریخ دریافت: 20 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 14 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 15 آبان 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 15 آبان 1401