نقد جامعه‌شناختی رمان عمارت یعقوبیان، نوشتۀ علاء اسوانی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

نقد جامعه‌شناختی شاخۀ جوانی است که به‌تازگی بر تنۀ نقد ادبی روییده است و راه رشد و تکامل را می‌پیماید. این رویکرد چگونگی تعامل میان ادبیات و جامعه را بررسی می‌کند. این مقاله، با روش تحلیلی و توصیفی، رمان عمارت یعقوبیان، اثر نویسندۀ مشهور مصری، علاء اسوانی، را از منظر جامعه‌شناختی نقد می‌کند. این رمان مهم‌ترین اثر علاء اسوانی است که در آن به کودتای افسران آزاد در سال 1952 م. و پیامدهای آن در جامعۀ مصر می‌پردازد. اسوانی در این اثر با بیان هنری میان جامعه و رمان تعامل برقرار می‌کند و آنچه را در صحنۀ اجتماعی و سیاسی مصر در جریان است، با رعایت جنبه‌های هنری، در رمان منعکس می‌سازد. ازسوی دیگر، این رمان تأثیر بسزایی در تحولات و انقلاب اخیر مصر داشته است.

کلیدواژه‌ها