دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، شهریور 1392 
معناشناسی واژة «ولی» در قرآن کریم

علی اکبر نورسیده؛ عبد علی فیض‌الله‌زاده؛ جواد ماستری فراهانی