بررسی ابعاد بحران هویت دراشعار «عدنان الصائغ»

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی

چکیده

«هویت» از مهم‌ترین مؤلفه‌های شخصیتی انسان و تلقی او از خود یا پاسخ به سؤال «چه کسی بودن» است. در دنیای کنونی، انسان به دلیل وجود تهدیدهای فراوان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دچار بحران شده و بحران هویت در آثار ادبی و به ویژه در شعر شاعران معاصر نمود یافته است. اوضاع سیاسی- اجتماعی چند دهه ی اخیر عراق، شرایط بروز بحران هویت در ادبیات معاصر این کشور را فراهم آورده است. عدنان الصائغ (متولد1955م) شاعر معاصر عراقی از نزدیک شاهد شرایط نابسامان عراق است و ابعاد مختلف فردی و ملی بحران هویت در اشعارش منعکس شده است. نوع زندگی او در عراق و شرایط سیاسی این کشور و مهاجرت اجباری شاعر از عواملی است که بحران هویت را در او ایجاد کرده است. هدف ما در این پژوهش این است که با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی ابعاد مختلف این بحران در اشعار این شاعر مهاجر عراقی بپردازیم. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation in to the aspects of identity crisis in the poems of Adnan Al-Sayegh

نویسندگان [English]

 • Hamed Sedghi
 • Soghra Falahati
 • Seyed Adnan Eshkewari
 • Sabri Jaliliyan
Professor Departman of Arabic literature ,University of Khurazmi, Tehran
چکیده [English]

The identity is the more important pillar of the human personality or the answer to this question: "who is the man" The political, social and cultural factors threatened the identity in the present world. And emerged in literary effects and in especially in the poems of contemporary poets. The political and social crisis conditions in Iraq cause emergence identity crisis in the contemporary literature of this country. Adnan –Al-Sayegh – the Iraqi contemporary poet is a part of this literature. He reflects the various aspects of identity crisis in this poem. Our purpose in this article is the investigation in to the aspects of identity crisis in the poems of this Iraqi immigrant poet.

کلیدواژه‌ها [English]

 • identity crisis- contemporary poets of Iraq- Adnan –AlSayegh
 1. - ادیب راد، نسترن و دیگران.( 1386). مبانی نظری هویت و بحران هویت. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی، فرهنگ و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.
 2. - برکات، عبدالرزاق. (2007). الإغتراب فی الشعر الترکی و العربی المعاصر. کویت: دارالهدایة.
 3. - تومبکنز، جین.ب.( 1999). نقد إستجابة القارئ (من الشکلانیة إلی ما بعد البنیویة). ترجمه‌ی: حسن ناظم و علی حاکم. القاهرة: المجلس الأعلی للثقافة.
 4. - جنکینز، ریچارد.( 1381). هویت اجتماعی. ترجمه: تورج یاراحمدی. تهران: انتشارات شیرازه.
 5. - حمدی، فاطمه. (2010). الشعرالعراقی فی أزمة التسعینیات. القاهرة: مکتبة الآداب.
 6. - الزریبی، ولید. (2008). عدنان الصائغ تأبط منفی: حوار. تونس: الشرکة التونسیة للنشر.
 7. - ساروخانی، باقر. (1370). دایرة المعارف علوم اجتماعی. تهران: مؤسسه کیهان.
 8. -السلیمانی، احمد یاسین.( 2009). التجلیات الفنیة لعلاقة الأنا بالآخر فی الشعر العربی المعاصر. دمشق: دارالزمان للطباعة والنشر.
 9. -شایان مهر، علیرضا ؛ فاطمه معتمدی. (1380). دایرة المعارف تطبیقی علوم اجتماعی. تهران: انتشارات کیهان.
 10. -شرفی، محمد رضا.( 1380). جوان و بحران هویت. تهران : انتشارات سروش.
 11. -الصائغ، عدنان. (2004). الأعمال الشعریة. بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر.
 12. - ــــــــــــــ ( 1996). نشید أوروک، قصیدة طویلة. بیروت: دارأمواج.
 13. - ــــــــــــــ (2011). دیوان. بیروت، دار ریاض الریس.
 14. - عقاق، قادة. ( 2001 ). دلالة المدینة فی الخطاب الشعری المعاصر. دمشق: اتحاد الکتاب العرب.
 15. -گیدنز، آنتونی.( 1383). تجدد و تشخص. ترجمه: ناصر موفقیان. تهران: نشرنی.
 16. -مؤسسة جائزة عبدالعزیز. (1995). معجم البابطین للشعراء. کویت: مؤسسة البابطین.
 17. - نعمتی قزوینی، معصومه و دیگران. (1390). بررسی ابعاد گوناگون بحران هویت از دیدگاه شاعران نوگرای عراق. مجله علمی پژوهشی لسان مبین، قزوین. شماره 4. ص 270-288.
 18. پایگاه اینترنتی
 19. - آموسی، مجنون.( 1385). "انسان شناسی فرهنگی" http:// ethnolog. Blogfa.com/ post- 13.aspx
 20. - فلاحی، نرگس. (2010). "هویت ملی و کارکردهای ویژه ی آن" www.kanoonandisheh.com