پژوهشی در شعر انقلاب یمن (ما بین سال‌های 1340 تا 1360میلادی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

چکیدهانقلاب سال‌های 48 و 62 میلادی و حضور بیش از یک سده‌ای استعمار انگلیس در خلیج عدن، تحولات عمیقی در امور سیاسی و اجتماعی یمن ایجاد کرد که بازتاب آن را می‌توان در شعر و ادبیات این کشور جست.شعر پایداری یمن پس از این حوادث تا اعلام حکومت جمهوری و خروج استعمار و اتحاد یمن شمالی و جنوبی، از نظر مضمون و محتوی دگرگونی‌های زیادی را پشت سر گذاشت. این پژوهش در صدد است به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی شعر پایداری یمن و مطالعه‌ی عوامل شکل‌گیری این ادبیات و مولفه‌های آن بپردازد.آنچه ضرورت انجام این تحقیق را تبیین می‌سازد، دور ماندن این مقوله از نگاه پژوهشگران و عدم توجه شایسته‌ی محققان محترم  به این موضوع می‌باشد و شاید شرایط کنونی حاکم بر کشور یمن ضرورت انجام جستار حاضر را نمایان‌تر سازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد: شعر پایداری یمن متأثر از افکار و اندیشه‌های اندیشمندانی همچون سید جمال الدین اسدآبادی، محمد عبده و ... و در نتیجه‌ی مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی شکل گرفته است و رهیافت آن را می‌توان انقلاب سال‌های 1948 و 1962 م.، تشکیل حکومت جمهوری یمن، خروج استعمار و اتحاد یمن شمالی و جنوبی دانست. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of development of Yemen’s revolution poem (1948-1962) A case study of Mohamad Abdeh Qanem

نویسنده [English]

 • Mostafa Mahdavi Ara
Assistant professor, Departman of Arabic language and literature, Hakim Sabzevari University
چکیده [English]

Socially and politically speaking, the Yemen’s revolution in 1948 and 1962 and the presence of British Colonialism in Gulf of Aden for more than one century resulted in fundamental evolutions in this country so that its reflection would be investigable in Yemen’s poem and literature.After these events till the Presidential government, Colonialism exit and Northern and Southern Yemen’s unification, Yemen’s stability poem underwent enormous evolutions conceptually. This work aims to study Yemen’s stability poem, the reasons of this literature formation and its components under the analytical-descriptive approach. This study is the case study of Mohamad Abdeh Qanem. Both the neglect of this issue from the researcher’s point of view and, probably, the current conditions of this country would clarify the necessity of such studies. The results show that Yemen’s stability poem has been constructed under the influence of thinkers’ thoughts such as Seyed Jamal AldinAsadabadi, Mohammad Abdeh and so on. Moreover, the 1948 and 1962 revolution, the formation of Yemen’s Presidential government, colonialism exit and the Northern and Southern Yemen’s unification in 1990 can be considered as its consequence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Yemen- Stability poem-Formation reasons- Components
 1. کتاب‌نامه
 2. - الحضرمی، عبدالرحمن طیب بعکر(2001): «المجاهد الشهید محمد محمود الزبیری»، الطبعة الأولی، صنعاء، مکتبة الإرشاد.
 3. - الخدوری، مجید(1359): «تجدید حیات سیاسی اسلام»، مترجم: حمید احمدی، چاپ افست، تهران، نشر الهام.
 4. - الزبیری، محمد محمود (1986): «دیوان الزبیری»، تقدیم عبدالعزیز المقالح، بیروت، دارالعودة.
 5. - الذیب، حزام عبدالله(2003): «الحریة السیاسیة فی الیمن»، الطبعة الأولی، صنعاء، عالم الکتب الیمنیة.
 6. - الشعکه، مصطفی(1985): «مغامرات مصری فی مجاهل الیمن و وثیقتان»، الطبعة الأولی، بیروت، دار العودة.
 7. - الشامی، احمد محمد(2007): «قصة الأدب فی الیمن»، الطبعة الأولی، صنعاء، مکتبة الإرشاد.
 8. - طباطبایی، محمد محیط(1370): «سید جمال الدین اسدآبادی و بیداری مشرق زمین»، چاپ اول، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 9. - طه، جاد(1961): «سیاسة بریطانیا فی جنوب الجزیرة العربیة»، الطبعة الثالثة، القاهرة، دارالفکر العربی.
 10. - العقاب، عبدالوهاب آدم(2010): «الوحدة الیمنیة»، دمشق، داررسلان.
 11. - عثمان، هدی محمد عبده(2007): «التنافس الاستعماری بین بریطانیا و ایطالیا فی منطقتی العالم العربی و شرق إفریقیا 1945- 1935م.»، الطبعة الأولی، بیروت، الدار العربیة للموسوعات.
 12. - غانم، محمد عبده(1981): «دیوان محمد عبده غانم»، الطبعة الأولی، بیروت، دار العودة.
 13. - کریملو، داوود(1374): «جمهوری یمن»، چاپ اول، انتشارات وزارت خارجه، مباحث کشورها و سازمان‌های بین‌المللی 42، تهران.
 14. - محمد، آمال ابراهیم(1994): «الصراع الدولی حول البحر الأحمر فی النصف الثانی من القرن التاسع عشر»، الطبعة الأولی، صنعاء، مرکز الدراسات و البحوث الیمنی.
 15. - المقالح، عبدالعزیز و دیگران (1984 الف): «زید الموشکی شاعراً و شهیداً»، الطبعة الأولی، بیروت، دار الآداب.
 16. - المقالح، عبدالعزیز (1984 ب): «أولیات النقد الأدبی فی الیمن»، الطبعة الأولی، بیروت، دارالآداب.
 17. - ----------(1984 ج): «قراءة فی أدب الیمن المعاصر»، الطبعة الثانیة، بیروت، دار العودة.
 18. - المرعشلی، هانی عبدالوهاب(1983): «التجدید فی الفکر الاسلامی المعاصر، جمال الدین الأفغانی و قضایا المجتمع الاسلامی»، إسکندریة، دار المعرفة الجامعیة.
 19. - ناجی، هلال(2009): «شعراء الیمن المعاصرون»، الطبعة الثانیة، بیروت، مؤسسة المعارف للطباعة و النشر.