نویسنده = ���������� ���������� ������ ��������
نقد جامعه شناختی سروده وصف گرگِ بحتری بر اساس دیدگاه هیپولیت تن

دوره 9، شماره 19، دی 1398، صفحه 213-236

روح الله صیادی نژاد؛ بحر علی رضایی


بررسی منظورشناسانۀ برهان‌های بلاغی در گفتمان پیامبر

دوره 8، شماره 1، بهمن 1397، صفحه 149-182

روح الله صیادی نژاد