کلیدواژه‌ها = محمد العید
شهید و شهادت در شعر محمد العید آل خلیفه

دوره 5، شماره 2، تیر 1394، صفحه 109-131

ابوالفضل رضایی؛ زهرا تیموری شاد


جلوه‌های پایداری در اشعار محمد العید

دوره 5، شماره 2، تیر 1394، صفحه 133-153

طیبه سیفی؛ اعظم شمس الدینی