نویسنده = عبدالاحد غیبی
نشانه شناسی رنگ‌ها در شعر محمد آدم بر پایه نظریۀ پیرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.29252/jalc.2022.228115.1173

بهمن آقازاده؛ عبدالاحد غیبی؛ مهین حاجی زاده؛ حسن اسماعیل زاده


بازتعریف هویّت‌شناسانۀ مفهوم وطن در رمان «التّائهُون اثر امین معلوف»

دوره 10، شماره 21، دی 1399، صفحه 33-56

10.29252/jalc.2022.101967

محمدرضا اسلامی؛ عبدالاحد غیبی؛ امیر فرهنگ دوست


تحلیل رمان "ساق البامبو" اثر سعود السنعوسی، بر اساس گفتمان قدرت میشل فوکو

دوره 9، شماره 19، دی 1398، صفحه 65-90

سولماز پرشور؛ مهین حاجی زاده؛ عبدالاحد غیبی؛ حمید ولی زاده