کلیدواژه‌ها = آشنایی زدایی
هنجارگریزی و برجسته سازی در سوره طه از دیدگاه لیچ

دوره 9، شماره 19، دی 1398، صفحه 151-178

ابراهیم اناری بزچلوئی؛ احسان رسولی؛ سید ابوالفضل سجادی؛ احمد امیدعلی


تحلیل و بررسی خطبۀ «اشباح» از منظر نقد فرمالیستی

دوره 6، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 213-249

سید رضا میر احمدی؛ علی نجفی ایوکی؛ نیلوفر زریوند


تحلیل و بررسی سوره «ضحی» با تکیه بر نقد فرمالیسم

دوره 4، شماره 2، بهمن 1393

محمد خاقانی؛ محسن غلامحسین کهوری