کلیدواژه‌ها = رمان
خوانش نمود زمان در رمان «سیدات القمر» جوخه الحارثی

دوره 10، شماره 21، دی 1399، صفحه 99-124

10.29252/jalc.2022.101969

طاهره جهانتاب؛ احمدرضا حیدریان شهری؛ بهار صدیقی؛ سیدحسین سیدی


روایت شنو و موقعیت آن در رمان «الطنطوریه» اثر رضوی عاشور

دوره 2، شماره 17، فروردین 1397، صفحه 187-211

صلاح الدین عبدی؛ نسرین عباسی


رمان پسااستعماری الجزایر و ویژگی‌های محتوایی و زبانی آن

دوره 5، شماره 2، تیر 1394، صفحه 247-268

فرامرز میرزایی؛ طیبه امیریان