نویسنده = غلامعبّاس رضایی
الإحالة الضمیریة ودورها فی التماسک النصی (سورة الرعد أنموذجا)

دوره 12، شماره 24، شهریور 1401، صفحه 335-362

10.29252/jalc.2022.227020.1134

عبدالوحید نویدی؛ غلامعباس رضایی


نقش اجتماعی و انقلابی زن در داستان‌های غسان کنفانی و سحر خلیفه

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392

غلامعباس رضایی هفتادر؛ سمیه برزین