کلیدواژه‌ها = ادبیات تطبیقی
بررسی تطبیقی تتابع‌اضافات در زبان و ادب عربی و فارسی

دوره 8، شماره 1، بهمن 1397، صفحه 215-238

سید حیدر فرع شیرازی؛ علی اصغر قهرمانی مقبل؛ فاطمه توانا


نگاهی تازه به داستان قدیمی سعدی و متنبی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392

وحید سبزیان‌پور؛ صدیقه رضایی


بررسی تطبیقی داستان‌های کوتاه منفلوطی و جمال‌زاده

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392

حجت رسولی؛ پریسا بختیاری