کلیدواژه‌ها = بلاغت
بلاغت وایدئولوژی

دوره 9، شماره 18، تیر 1398، صفحه 145-170

سیدحسین سیدی؛ سید محمد جواد سیدی


بررسی و نقد کتاب البلاغة و تحلیل الخطاب

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 87-108

محمد خاقانی اصفهانی


تصویر کتاب البیان فی مرآة الأدب العربی والفارسی در آینۀ نقد

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 203-230

وصال میمندی؛ سارا زریّه


بازخوانی قاعدة بلاغی «تقدیم ما حقّه التأخیر یفید الحصر»

دوره 4، شماره 2، بهمن 1393

نصرالله شاملی؛ مرضیه قربان خانی